06-04-2016 » Powiat i region

Biznes na miękko

Umiejętności miękkie są niemierzalne i często trudne do zdiagnozowania przy pierwszym kontakcie. Być może dlatego w procesie rekrutacji ustępują niekiedy kompetencjom twardym, które łatwo udokumentować w CV dyplomami czy certyfikatami. Tymczasem, według badań Fundacji Pro Progressio, to właśnie umiejętności miękkie mogą decydować o zdobyciu posady w branży nowoczesnych usług dla biznesu w większym stopniu niż poziom czy kierunek wykształcenia.

Obecnie praktycznie w każdym ogłoszeniu o pracę, oprócz wymogów formalnych, znajdziemy również oczekiwania dotyczące różnego rodzaju umiejętności społecznych czy cech psychofizycznych. W jakim stopniu jednak decydują one o wyborze kandydata na dane stanowisko? Z badań przeprowadzonych na członkach Klubu Outsourcingu, (zrzeszającego podmioty z branży outsourcingowej oraz jej otoczenia) wynika, że w znacznym. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że kompetencje miękkie są „raczej” (19%) lub „zdecydowanie” (81%) istotne podczas rekrutacji nowych pracowników. Ważne jest również doświadczenie kandydata. Jest ono „zdecydowanie istotne” aż dla 69% firm, a 23% określiło ten warunek jako „raczej istotny”. Wykształcenie przyszłego pracownika nie jest oczywiście przez rekruterów pomijane, jednak większość firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu uznaje je tylko za „raczej istotne”. Kierunek skończonych studiów jest nieistotny dla blisko 1/3 ankietowanych, a stopień naukowy aż dla 39%.

Najczęściej poszukiwanymi kompetencjami miękkimi są: otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, nastawienie na rozwój, orientacja na klienta oraz na efekt. W branży nowoczesnych usług dla biznesu ogromną rolę odgrywa także elastyczność. Sektor outsourcingu jest niezwykle różnorodny i wciąż się zmienia, a co za tym idzie, charakter pracy również ewoluuje. W branży nowoczesnych usług dla biznesu pracuje się wciąż na nowych projektach, awansuje się zarówno poziomo jak i pionowo, wewnątrz jednego podmiotu, w grupie firm lub między organizacjami. Wymaga to umiejętności szybkiej adaptacji, uczenia się i otwartości na zmiany – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio – Zdobywanie doświadczenia w tym sektorze sprzyja szybkiemu nabywaniu wielu umiejętności, które mogą być przydatne również w innych miejscach pracy.

Co ciekawe, kompetencje miękkie, którymi kandydaci chwalą się w CV niekoniecznie ujawniają się po podjęciu pracy. Aż 62% firm przyznało, że deklaratywne umiejętności potencjalnych pracowników niekiedy nie pokrywają się z rzeczywistością.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.
Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

Magdalena Dymek

Triple PR, Wilcza 25/6, Warszawa

22 216 54 20, 601 542 502

magdalena.dymek@triplepr.pl

www.triplepr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *