Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z nową dyrektor  

Maria Witek została nową szefową Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Nominację na stanowisko wręczyła jej w poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

 Maria Witek ukończyła etnografię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również menadżerem kultury po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym m.in. w zakresie zarządzania firmami oraz jako pracownik merytoryczny w instytucjach kultury: Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Jest autorką i współautorką licznych opracowań konserwatorskich, dokumentacji i ekspertyz oraz publikacji naukowych z zakresu ochrony zabytków. Pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – oddział Szczecin i reprezentuje tę organizację w Radzie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

–  Bardzo się cieszę, że taki fachowiec będzie przewodniczył takiej ekipie, ekipie którą pani doskonale zna. Na pewno nie będziemy długo czekali na efekty pani pracy – podkreśla członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska podczas wręczania nominacji.

Maria Witek zastąpi wieloletniego dyrektora Cezarego Nowakowskiego, który z dniem 1 lutego br. przeszedł na emeryturę. Od 28 lutego br. Maria Witek pełniła obowiązki dyrektora BDZ. Następnie wygrała konkurs, który został przeprowadzony na to stanowisko przez Urząd Marszałkowski. Komisja konkursowa rekomendowała powołanie Marii Witek na stanowisko dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na okres 5 lat, od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2025 r.

Biuro Dokumentacji Zabytków jest instytucją, które ma dbać o dziedzictwo kulturowe naszego bardzo interesującego i ciekawego regionu. Dysponujemy interdyscyplinarnym zespołem, przestawiliśmy się na nowe technologie, ale najważniejsza jest współpraca z właścicielami zabytków, samorządami, instytucjami kultury i związkami wyznaniowymi. Stanowimy taki łącznik między samorządem, wojewódzkim konserwatorem i właścicielami zabytków – podkreśla  dyrektor Maria Witek.

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, jako samodzielna samorządowa wojewódzka instytucja kultury, zostało powołane do życia w 1991 r. Podstawowymi zadaniami Biura są:

  • dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa,
  • prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków,
  • kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu,
  • promowanie walorów kulturowych regionu,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa pogranicza.

Obecnie tematem wiodącym, tak z racji potrzeb, jak i z uwagi na przygotowanie merytoryczne  pracowników zespołu, jest budownictwo ludowe i małomiasteczkowe. Prowadzone są prace ewidencyjne i dokumentacyjne zabytków architektury i elementów ich historycznego wystroju  i wyposażenia – wykonywane są opracowania w postaci gminnych ewidencji zabytków, kart  ewidencyjnych, studiów krajobrazu kulturowego, inwentaryzacji konserwatorskich.

Efektem tych działań jest przebogaty, kilkutysięczny zbiór naukowych opracowań historyczno-konserwatorskich,  zgromadzony we wspólnym archiwum BDZ i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, udostępniany pracownikom naukowym,  projektantom i studentom oraz innym osobom zainteresowanym zagadnieniami dziedzictwa  kulturowego regionu.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top