Benice – ścieki z Benic spływają kanałem do rzeki Niemica a dalej do rzeki Świniec i Zalewu Kamieńskiego

 

Z informacji, która dotarła do naszej redakcji wynika, że kanałem wodnym należącym do Wód Polskich przepływającym pod drogą gminną prowadzącą do Benic spływają ścieki pochodzące ze starej oczyszczalni ścieków typu „Imhoff”, do którego spływają ścieki z kanalizacji sanitarnej z miejscowości Benice. Osadnik Imhoffa jest to rodzaj zintegrowanego dwuczęściowego, dwukomorowego, żelbetowego zbiornika będącego obiektem oczyszczalni ścieków, służącego do wytrącania zanieczyszczeń, znajdujących się w ściekach (skratki, niedozwolone przedmioty wrzucane przez  mieszkańców do kanalizacji). Ten w Benicach nie jest częścią składową oczyszczalnie ścieków i nie spełnia jej roli.

Padające ostatni deszcze spowodowały, że ścieki zaczęły płynąć i w okolicy kanału potwornie śmierdzi. Sytuacja odprowadzania ścieków do kanału trwa od wielu lat. Gospodarz tego terenu Burmistrz Kamienia Pomorskiego nie robi nic, by to źródło zakażeń i zanieczyszczeń zlikwidować. Na wniosek mieszkańców Benic sprawą zajęło się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim.

Z informacji jaką udało się nam pozyskać od Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim o sprawie zostaną powiadomione odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jak udało się nam ustalić, zrzut ścieków z Imchoffa w Benicach jest nielegalny. Spółka odpowiadająca za tą oczyszczalnię  ścieków nie wystąpiła o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanału. Imhoff w Benicach działa nielegalnie od wielu lat. W wyniku tej nielegalnej działalności kanał jest zbiornikiem nieczystości, w kanale wyginęła cała flora i fauna. A spływające do rzeki Niemicy ścieki  zatruwają środowisko wodne tej rzeki i rzeki Świniec, do której wody Niemicy spływają. Nie muszę dodawać, że wody rzeki Świniec wpadają bezpośrednio do Zalewu Kamieńskiego.

Waldemar Taranowicz

3 Komentarze “Benice – ścieki z Benic spływają kanałem do rzeki Niemica a dalej do rzeki Świniec i Zalewu Kamieńskiego”

  • ja

    mówi:

    No pięknie. PGK zajmuje się parkiem, budową portu morskiego a pozostają nierozwiązane takie problemy? XXI w i ścieki do rowu?

  • Tut

    mówi:

    W Jarszewie cała wieś s…a do rowu melioracjnego i gucio. To samo szkoła publiczna za wiedzą i przyzwoleniem władz w sąsiedztwie ujęcia wody. Pynio

Dodaj komentarz

To top