Będzie pilotażowy program stypendialny. Dla tych co wybiorą pielęgniarstwo

Pomagają w opiece, pielęgnacji i leczeniu. Ich praca jest wymagająca, odpowiedzialna, ale przede wszystkim bardzo potrzebna. Niestety, mimo wysokiego społecznego zaufania, pielęgniarkami i pielęgniarzami chce zostać coraz mniej osób. Powód: relatywnie niskie zarobki w stosunku do wymogów kształcenia zawodowego. Aby zachęcić młode osoby do podejmowania nauki na studiach pielęgniarskich Urząd Marszałkowski uruchomi pilotażowy program stypendialny pn. „Wybieram pielęgniarstwo”.   

Program stypendialny w wersji pilotażowej „Wybieram pielęgniarstwo” dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo to efekt współpracy władz samorządu województwa oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz koszalińskiej
i szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. To właśnie te instytucje, podpisując list intencyjny, zadeklarowały działania na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych na Pomorzu Zachodnim.

–  To jeden z najtrudniejszych zawodów, co szczególnie uwidoczniła pandemia koronawirusa. Wymaga olbrzymiego poświęcenia i wyjątkowej dbałości o to co dla nas najważniejsze, czyli o zdrowie i życie. Niestety brak skutecznych rozwiązań systemowych ze strony administracji państwowej sprawia, że zasoby kadrowe wśród pielęgniarek regularnie kurczą się. Placówki medyczne mają coraz więcej wakatów na tych stanowiskach. Nie oglądając się na nikogo, postanowiliśmy sami podjąć działania. Uruchamiamy pilotażowy program stypendialny dla studentek i studentów, którzy wybiorą naukę na kierunkach pielęgniarskich. Wierzę, że w ten sposób uda się nam zachęcić młode osoby do wykonywania tego zawodu – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Program stypendialny skierowany jest do studentów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim. Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Pilotaż, który ruszy jesienią 2022 roku, obejmie co najmniej 30 osób.

Stypendium przyznane będzie na okres 9 miesięcy, od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wyniesie 1 tys. zł brutto miesięcznie (łącznie to 9 tys. zł). Wnioski o przyznanie grantu należy składać
do 31 października br. Rozpoczęcie naboru poprzedzi jego ogłoszenie. Do wniosku będzie trzeba dołączyć zaświadczenie o wybranym kierunku studiów, realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów bez powtarzania roku czy korzystania z urlopów oraz uzyskanej liczbie punktów w procesie rekrutacji.

O tym, że wdrożenie pilotażowego programu stypendialnego dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy jest potrzebne, świadczą statystyki. W Polsce prawo do wykonywania zawodu posiada blisko 300 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. W zawodzie pracuje 195 tys. Na Pomorzu Zachodnim to liczba odpowiednio
11 tys. i 8 tys. Rośnie średni wiek pielęgniarki. O ile w 2010 roku było to 45 lat, to w 2020 roku były to już 53 lata. Największe zapotrzebowanie notuje się obecnie w specjalizacjach pielęgniarstwa internistycznego, pediatrycznego, onkologicznego i neonatologicznego. Mimo, że w ostatnich latach wzrosła liczba uczelni kształcących w Polsce w tym zawodzie, nie zaspakaja to jednak potrzeb placówek medycznych. Szpital Wojewódzki w Szczecinie od ręki zatrudni ponad 100 pielęgniarek, a Szpital „Zdroje” przyjmie do pracy
30 pielęgniarek. Z analizy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2018 roku stanowiącej element projektu dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” wynikało, że do roku 2033 roku prawa emerytalne nabędzie w naszym kraju ponad 140 tys. pielęgniarek
i położnych.

W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim można kształcić się na dwóch uczelniach. Naukę prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i koszalińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top