Barometr rynku pracy LMC – COVID-19 – Rynek czeka znaczący wzrost podaży pracy

LMC – właściciel aplikacji Praca za Rogiem – zapytał jej użytkowników o to, jak zmieniła się ich sytuacja zawodowa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

2/3 aktywnych zawodowo respondentów dostrzega wpływ epidemii na swoją pracę. Dla 40% z nich wiąże się ona ze spadkiem poziomu wynagrodzenia. Najbardziej dramatyczny efekt – zwolnienie lub kompletny brak zleceń – deklaruje 5% badanych. 57% wszystkich ankietowanych szuka pracy, a 25% zatrudnionych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje jej utratę w najbliższym czasie.

Jak jeszcze zmienia się nasz rynek, styl i zakres pracy? Co szósty respondent zapytany o to, jaką zmianę w ramach swojego zatrudnienia odczuwa najsilniej, wskazał mniejszą liczbę zamówień / spadek popytu. Niemal co dziesiąty wymienił zmianę pracy z biurowej na zdalną, a 6% badanych zadeklarowało konieczność przejścia na płatny urlop. W gronie respondentów znaleźli się również tacy, dla których czas epidemii zdecydowanie zwiększył ich dotychczasowe obciążenie pracą. Więcej zamówień czy na przykład dyżurów deklaruje 9% populacji. Jednak zmiana ta przełożyła się na wzrost wynagrodzenia dla jedynie co siódmego z nich (1,4%).

Co więcej, jak wynika z badania, nieco ponad 25% ankietowanych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje utratę pracy. Najgorsze nastroje panują w sektorze usług – tu prawie co trzeci pracownik (31,5%) twierdzi, że w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie zwolniony.

Wszyscy gołym okiem dostrzegamy gwałtowne zmiany na rynku pracy, jednak dopiero przeprowadzone badanie pozwoliło nam je skwantyfikować. Z naszej ankiety online wynika, że w efekcie rozprzestrzeniania się koronawirusa wiele osób zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy, co – równolegle ze zmniejszeniem liczby ofert – pozwala nam przewidywać znaczący wzrost podaży pracy
w najbliższym czasie. Na dziś trudno jest szacować na jak długo. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację i planujemy kolejne edycje naszego badania, by móc mówić o trendach i dostarczać uczestnikom tego rynku wiarygodne dane
mówi Bartosz Jakubowski, Marketing Manager w LMC Polska.

Badanie zostało zrealizowane przez LMC Polska w dniach 23-26 marca 2020 za pośrednictwem ankiety online. Wzięło w nim udział 11 tys. respondentów – użytkowników aplikacji Praca za Rogiem. LMC planuje kolejne odsłony badania, co pozwoli obserwować trendy na rynku pracy oraz wyciągać kolejne wnioski na temat zmian na rynku pracownika i pracodawcy w związku z epidemią COVID-19.

O LMC

LMC jest liderem rynku rekrutacji oraz wiodącym dostawcą rozwiązań rekrutacyjnych dla pracodawców i kandydatów w Czechach. Współpracuje z ponad 22 tys. firm w Europie. Za jego pośrednictwem pracę znalazło już ponad 5 milionów osób.

LMC należy do sieci Alma Career – europejskiego lidera rynku rekrutacji i właściciela portali z ofertami pracy w  Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Łotwie, Polsce, Serbii, Bośni, na Węgrzech, Słowacji oraz na Litwie.

Firma powstała w 1996 roku w Czechach. Obecnie jej usługi są dostępne również w Finlandii i na Słowacji, a od 2018 roku swoją działalność rozwija także w Polsce.

LMC prowadzi czołowe czeskie portale pracy (Jobs.cz oraz Prace.cz) oraz oferuje szereg rozwiązań wspomagających kandydatów w znalezieniu zatrudnienia w Czechach i w Polsce (m.in. Praca za Rogiem, Teamio.com, Seduo.cz).

Produkty LMC wspierające rekrutację to:

  • Praca za rogiem – aplikacja mobilna dla kandydatów i rekruterów, oparta na geolokalizacji. Jest największą aplikacją rekrutacyjną w Czechach. Korzysta z niej niemal 550 tys. kandydatów, ponad 9 tys. firm. publikuje w niej niemal 40 tys. ofert pracy każdego dnia. W Polsce ma już około 1,5 mlnpobrań. Link do aplikacji: https://pracazarogiem.pl/
  • Teamio – panel zarządzania procesem rekrutacji typu ATS
  • Atmoskop – portal z opiniami na temat pracodawców
  • cz – platforma e-learningowa
  • cz – portal dla poszukujących pracy
  • cz – portal dla poszukujących pracy
  • Jobote– narzędzie online dla pracodawców, jak i pracowników do zarządzania systemem poleceń

Szczegółowe informacje na temat LMC są dostępne na www.lmc.eu/pl/.

 

To top