Azymut na samodzielność. Mieszkania wspomagane w Kołobrzegu, Stargardzie i Goleniowie zdają egzamin

 Przede wszystkim jest szczęśliwy. Czeka na telefon, kiedy jest jego trening. Tu spotkał rówieśników – mówi mama 29-letniego Roberta, który miał możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w mieszkaniu wspomaganym w Stargardzie. To specjalne treningi dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i z zespołem Aspergera, które wchodzą w dorosłość.

Dzięki tym treningom Robert stał się bardziej obowiązkowy, chętniej coś w domu robi. Wczoraj pozmywał naczynia i odkurzył mieszkanie. Wcześniej nigdy tego nie robił – mówi mama Roberta i dodaje – Dla nas rodziców to jest również ogromna pomoc. Przestaliśmy go wyręczać. Zobaczyliśmy, że umie. To jest taka radość, że potrafi. Nie zawsze to wyjdzie, ale robi. I to jest już duże wytchnienie.

Robert i jego mama skorzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Azymut Samodzielność”. Podczas specjalnych treningów przygotowanych dla niego uczył się samodzielności poprzez naukę codziennych obowiązków takich jak: sprzątanie, gotowanie czy robienie zakupów. Został też sam (bez rodziców) na noc w mieszkaniu, zdobył nowych przyjaciół i polubił trenerów. Z podobnego wsparcia do tej pory skorzystało prawie 100 osób z niepełnosprawnością i prawie tyle samo z ich rodzin. Cel jest jeden – pomóc usamodzielnić się, wejść w miarę możliwości w dorosłe życie.

Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Robertem, ponieważ emocje sięgały zenitu. Sprawdzał nieustannie pomieszczenia, kontrolował czy nikt nie rusza jego rzeczy. Każdy ruch trenera czy innej osoby w mieszkaniu budził niepewność. Dziś, kiedy wchodzę do mieszkania Robert wita mnie z uśmiechem, pyta czy zostanę, czy napiję się z nim kawy – mówi Iwona Sondej-Pawlak specjalista ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego dla osób z ASD, pedagog specjalny. – Zmiana, jaka nastąpiła w zachowaniu Roberta jest znacząca. Sam mówi o tym, że mieszkanie wiele mu dało. Ma znajomych, ulubionych trenerów, czeka na swój czas w mieszkaniu. Najbardziej wzruszają i jednocześnie cieszą jego słowa „Nie będę już sam, bo potrafię wiele rzeczy, ale jeszcze nie jestem gotowy by mieszkać sam, jeszcze musze trenować”.

Zajęcia odbywają się w ramach międzyregionalnego przedsięwzięcia, w którego realizację od 2018 r. zaangażowany jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ROPS-y z Poznania oraz Zielonej Góry, gminy oraz organizacje pozarządowe.

Efektem współpracy jest uruchomienie dziewięciu mieszkań wspomaganych w trzech województwach. Sześć znajduje się na Pomorzu Zachodnim: w Kołobrzegu, Stargardzie i cztery w Goleniowie. Gminy udostępniły lokale na ten cel. I to w tych mieszkaniach odbywa się najważniejsza część działań – specjalnie przygotowane treningi samodzielności. Dla każdego uczestnika i uczestniczki ustalane są indywidualne cele, na podstawie diagnozy i oceny możliwości. Niemniej jednak za każdym razem, osiągnięcie celu okupione jest olbrzymią pracą mieszkańca, który uczy się codziennego życia. Pod okiem trenerów samodzielności uczestnicy wkraczają w dorosłość, ucząc się gotować, sprzątać czy spędzać wolny czas. – Mieszkanie treningowe pozwala uczestnikom rozwijać skrzydła w trudnym procesie usamodzielniania. W tych szczególnych przypadkach obowiązki domowe, samodzielność w codziennych czynnościach nie była osiągana jak w przypadku innych osób w naturalnym procesie dorastania, zatem jako dorośli rozpoczynają tę drogę do samodzielności. Samodzielność dla każdego uczestnika lub uczestniczki oznacza coś innego. Dla jednego będzie to samodzielne przygotowanie posiłku, dla innego pierwsze w życiu nocowanie poza domem bez rodziców, niektórzy samodzielnie zaczynają dbać o higienę, aż w końcu są i tacy, którzy po udziale w projekcie będą gotowi do samodzielnego mieszkania, z niewielkim wsparciem – mówi Małgorzata Grabusińska, koordynator projektu.

Treningi usamodzielniania trwają około 2 lat i odbywają się w specjalnie przygotowanych i zaprojektowanych mieszkaniach wspomaganych. To bardzo ważne, ze względu na specyfikę życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju. Mieszkanie przygotowywane jest zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania z uwzględnieniem barier sensorycznych osób z ASD. Ważna jest też dobra widoczność i równomierne oświetlenie w przestrzeniach otwartych, przy równoczesnej możliwości wydzielenia miejsc odosobnienia. Kolejnym istotnym elementem jest stonowana kolorystyka – ściany mają być gładkie, bez wzorów i dużych barwnych elementów. Warunkiem koniecznym są także pojedyncze pokoje o powierzchni nie mniejszej niż 12 m kw. Powyższe wymagania nie są związane z podniesieniem komfortu, ale przede wszystkim mają na celu wyciszenie, uwolnienie od napięć wynikających z nadmiaru bodźców.

Wartością dodaną tego projektu jest to, że jego realizatorom udało się przygotować specjalny model, który będzie kontynuowany po zakończeniu działań projektowych.

Nasz ROPS tworzy bardzo potrzebne pilotaże, które po zakończeniu realizacji projektu mają szansę na kontynuację. Cieszę się, że stworzyliśmy wsparcie szyte na miarę potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przygotowaliśmy gotowy model pomocy. To ważne ponieważ, w obecnym systemie dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, a także ich bliscy często są pozostawieni bez odpowiedniej pomocy dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Udało się przygotować mieszkania i co najważniejsze przeszkoliliśmy trenerów, którzy są szalenie zaangażowani w swoją pracę – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Kolejne działania w projekcie to podsumowujące turnusy wyjazdowe dla mieszkańców mieszkań wspomaganych oraz ich opiekunów. Zaplanowano także panel ekspercki, w tym ocenę modelu. I ten element ma zakończyć fazę testowania opracowanego wsparcia. W maju br. mieszkania wraz z opracowanym i przetestowanym modelem wsparcia zostaną z powrotem udostępnione gminom, które przejmą rolę prowadzenia mieszkań.

Projekt „Azymut-Samodzielność” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie i mieszkaniach: https://rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/projekt-azymut-samodzielnosc

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top