Apel Partii Zielonych w Szczecinie

Dyrektorzy,  Rady Pedagogiczne, nauczyciele Historii i Teraźniejszości, Szanowni Państwo,

Jesteśmy u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przed Wami czas wyzwań, ciężkiej pracy i wielu możliwości. Świat pędzi do przodu i nikt tego procesu nie zatrzyma, a młodzi ludzie potrzebują wielu umiejętności do życia w nowoczesnym świecie. To Wy Szanowni Nauczyciele uzbrajacie ich w wiedzę, umiejętność krytycznego myślenia i weryfikowania informacji. To wielka praca i odpowiedzialność.

W tym rozpoczynającym się za chwilę roku szkolnym mamy nowy przedmiot i kontrowersyjny podręcznik „Historia i Teraźniejszość” autorstwa profesora Roszkowskiego. Podręcznik otrzymał wiele krytycznych ocen ze strony ekspertów edukacji i historyków, jak również wywołał społeczne oburzenie ze względu na zawarte w nim treści, nieakceptowalne                       w nowoczesnym świecie, oderwane od rzeczywistości, naruszające zasadę światopoglądowej neutralności. Nasze dzieci  nie mają być kalką profesora Roszkowskiego poprzez subiektywną ocenę świata autora, lecz samodzielnie i krytycznie myślącymi ludźmi. Niestety chce im się tą możliwość odebrać. Podręcznik profesora Roszkowskiego to przekłamania, ideologizacja i propaganda zamiast wiedzy opartej na faktach. Treści tam zawarte stygmatyzują też określone grupy społeczne oraz powielają szkodliwe stereotypy dotyczące tych grup.

Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie realizacji podstawy programowej w oparciu o inne materiały neutralne światopoglądowo oraz odrzucenie podręcznika „Historia i Teraźniejszość” autorstwa prof. Roszkowskiego. Jedyne godne miejsce dla tej książki to najdalsza półka w archiwum bibliotecznym.

 

Andrzej Radziwinowicz                                                     Małgorzata Matyja

Współprzewodniczący                                                      Współprzewodnicząca

Partia Zieloni w Szczecinie                                               Partia Zieloni w Szczecinie

To top