Akcja „Bezpieczne wakacje 2020”

Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020, pomimo pandemii koronawirusa doszedł do skutku. Został zorganizowany w obiektach całorocznych, sezonowych, na terenach leśnych – obozy pod namiotami i w miejscu zamieszkania – półkolonie. Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje na bieżąco działania mające na celu sprawdzenie warunków sanitarno-higienicznych placówek, w których wypoczywają dzieci i młodzież  oraz realizację wytycznych przeciwepidemicznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce. W czynnościach kontrolnych uczestniczą również przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz kontroli prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne (prelekcje, wykłady) uczestników kolonii, półkolonii i obozów. Omawiane są zagrożenia zdrowotne
w okresie wakacji, w tym: podczas kąpieli, opalania się, pobytu w lesie-kleszcze, koronawirus SARS-CoV-02 i narkotyki, w tym dopalacze. Poruszana tematyka, budzi duże zaciekawienie wśród uczestników wypoczynku. W działaniach edukacyjnych uczestniczyli również przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, co czyni przekaz jeszcze ciekawszym.

 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

PSSE w Kamieniu Pomorskim

 

To top