03-01-2020 » Powiat i region

Akademia Sztuki nie przestaje zmieniać Szczecina. Kolejny raz ze wsparciem unijnym


 

Zakupiony w 2016 roku przez Akademię Sztuki Pałac Ziemiaństwa Pomorskiego w Szczecinie zostanie kompleksowo zrewitalizowany. Po zmianach zabytkowy budynek mieszący się przy ul. Niepodległości 40 stanie się miejscem dedykowanym edukacji muzycznej i działalności wystawienniczej. Gruntowna renowacja obiektu będzie możliwa dzięki sporemu zastrzykowi eurofunduszy RPO WZ 2014-2020. Umowę wsparcia podpiszą we wtorek, 7 stycznia 2020 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i rektor uczelni prof. dr hab. Dariusz Dyczewski.  

Neobarokowy budynek Pałacu Ziemstwa Pomorskiego wybudowano w centrum Szczecina pod koniec dziewiętnastego wieku. Po drugiej wojnie światowej mieściły się w nim instytucje bankowe. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tutaj PKO Bank Polski. Od ponad 3 lat zarządza nim Akademia Sztuki, która zamierza do września 2021 roku przeprowadzić jego pełną rewitalizację.

Do ponownego zaaranżowania uczelnia ma aż 6,5 tys. m2 powierzchni zabytku licząc m.in. poddasze oraz piwnice, gdzie mieścił się bankowy skarbiec. W ramach prac przewidziano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb kulturalno-animacyjnych. I tak na parterze – w dawnych pomieszczeniach obsługi bankowej – znajdą się na przykład wielofunkcyjne sale służące koncertom, warsztatom, jak i celom wystawienniczym. Oprócz remontu w obrębie tej właśnie kondygnacji i przyziemia, zaplanowano również zagospodarowanie terenu przed wejściem do Pałacu. Koszt wszystkich prac oszacowano na blisko 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski, w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, przekaże szczecińskiej uczelni 4 mln zł.

Projekt związany z renowacją Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych Akademii Sztuki w Szczecinie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „„Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

 

Akademia ZMIENIA Szczecin

Rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych

Wtorek, 7 stycznia 2020 roku, godzina 11:30

Szczecin, Akademia Sztuki, Pałac Ziemstwa Pomorskiego, ul. Niepodległości 40

Dawna Sala Kasowa

 

Biuro Prasowe
pom_zach8
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gabinet Marszałka

I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *