21-06-2016 » Powiat i region

Absolutoryjne „TAK” dla Marszałka i Zarządu Województwa

Marszałek Olgierd Geblewicz i Zarząd Województwa otrzymali absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2015.
Radni województwa udzielili władzom samorządu województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Za głosowało 18 radnych, 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Przyznanie absolutorium było głównym punktem obrad XIII Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, we wtorek, 21 czerwca 2016 roku.

Budżet województwa za rok 2015 okazał się budżetem stabilnym. Nie ulegał szczególnie głębokim i częstym korektom. Zachodniopomorski sejmik zmieniał go zaledwie sześciokrotnie, głównie z powodu konieczności modyfikacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a przede wszystkim wprowadzenia do niego nowych projektów (około 90% zmienianych kwot wydatków). Dokonano również ograniczenia wydatków. Po wszystkich korektach, po stronie planowanych dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 było 741 mln zł, wydatki stanowiły zaś 763 mln zł. Ostatecznie budżet regionu za ubiegły rok został wykonany na poziomie: dochody – 770 mln zł (104%), wydatki – blisko 739 mln zł (96,7%).

– W minionym roku naszym najważniejszym zadaniem było zamknięcie i rozliczenie inwestycji realizowanych w ramach minionej perspektywy unijnej. Spodziewając się oszczędności poprzetargowych, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie części inwestycji w oparciu o własne fundusze pochodzące z budżetu województwa. Kolejna perspektywa na lata 2014-2020, to gigantyczne wyzwanie, także dla stanu finansów województwa. Trzeba było rozważnie nimi gospodarować, by jak najmniej obciążać budżet na przyszłość, aby zostawić środki na wkłady własne do nowych inwestycji – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Uchwalając budżet na rok 2015 wiedzieliśmy, że jest wyjątkowo deficytowy – poziom deficytu sięgał 73 mln zł – lecz jednym z naszych głównych założeń była jego redukcja w toku poszczególnych poprawek. Deficyt wynikał właśnie z inwestycji rozpoczętych w oparciu o własne środki. Udało się budżet wykonać, osiągając 80 mln zł nadwyżki operacyjnej, przy braku deficytu. To cecha wyjątkowa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Nadwyżka budżetowa wyniosła 31,5 mln zł, co jest dużym sukcesem i efektem ciężkiej pracy wielu wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – dodał Olgierd Geblewicz.

Warto dodać, że prawie 38% wykonanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, natomiast  dochody o tym charakterze stanowiły 30%. Część wpływów budżetu stanowiło wsparcie Unii Europejskiej dla realizowanych przez samorząd województwa projektów. Zamknęły się one kwotą 262 mln zł i stanowiły ponad 33% dochodów budżetu regionu. Najwięcej nakładów poniesiono na transport i łączność (50,5%) oraz związane z nimi inwestycje. Znaczne kwoty wydatków bieżących z  budżetu województwa przeznaczono w ubiegłym roku na: utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej (17,5%), kulturę, sport i turystykę (12,5%), rolnictwo, rybactwo i ochronę środowiska (10,5%), ochronę zdrowia i pomoc społeczną (6,4%), politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości (5,3%) oraz edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2,7%).

Łukasz Jucha

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *