11-05-2016 » Powiat i region

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie konkursów na najlepsze prace dyplomowe i najlepszą przestrzeń publiczną z wicemarszałkiem województwa Tomaszem Sobierajem.
W środę, 11 maja 2016 r. poznaliśmy laureatów dwóch konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W jeden sali spotkali się autorzy najlepszych prac dyplomowych, projektanci, wykonawcy i włodarze gmin, którzy zostali nagrodzeni w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Najlepsi absolwenci 
W pierwszej części spotkania głos oddano młodym, a więc absolwentom, którzy wystartowali w VII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. – W sposób demokratyczny udało nam się przyznać wyróżnienie i nagrodę – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. – Prace były dość ciekawe, a konkurs ma dobrą tradycję. Być może absolwenci będą projektowali w gminach, a gminy będą te projekty składać w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną – mówił podczas wręczenia nagród przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego Adam Zwoliński.

Do VII edycji konkursu zgłoszono sześć prac w dziedzinie projektowania urbanistycznego oraz dwie prace w dziedzinie projektowania architektonicznego. Wszystkie prace powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Nagrodzona i wyróżniona praca zainteresowała komisję konkursową bogactwem swych programów funkcjonalnych, ciekawymi pomysłami na rewitalizację zaniedbanych terenów oraz dużym stopniem trudności opracowania. Dyplomy zostały profesjonalnie zaprezentowane, a przyjęte w nich rozwiązania są udanymi próbami podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych obszarów, które zostały objęte opracowaniami.

Praca nagrodzona:

„Nowe Warpno – Projekt Przekształceń urbanistyczno – architektonicznych terenów nadwodnych w aspekcie potencjału transgranicznego” autorstwa Kamila Mularczyka, absolwenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Promotor pracy: dr inż. arch. Lechosław Czernik

Dyplomant podjął próbę przekształceń architektoniczno-urbanistycznych Nowego Warpna, obszaru objętego ścisłą ochroną konserwatorską oraz terenów nadwodnych w aspekcie potencjału transgranicznego. W opracowaniu zastosował ideę „zszywania Nowego Warpna”, polegającą na uzupełnieniu brakującej zabudowy, rewitalizacji tkanki miejskiej, która uległa degradacji, zagospodarowaniu niewykorzystanych dotąd działek przeznaczonych pod inwestycje. Autor wprowadził też nowe funkcje, mające na celu wzbogacenie oferty Nowego Warpna.

Praca wyróżniona:

„Kolumbownia” – koncepcja transformacji obszaru poprzemysłowego, przy ulicy Krzysztofa Kolumba w Szczecinie” autorstwa Łukasza Szczepańca, absolwenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Promotor pracy: dr inż. arch. Piotr Fiuk.

Autor w swojej pracy dyplomowej przedstawił koncepcję transformacji obszaru poprzemysłowego przy ulicy Krzysztofa Kolumba w Szczecinie. Celem dokonywanych przemian jest przekształcenie zdegradowanego obszaru w miejsce o wysokiej jakości przestrzennej i architektonicznej. Projekt jest odpowiedzią na problemy przestrzenne oraz społeczne otoczenia, w którym się znajduje. Do przyjętych rozwiązań architektonicznych zostały wykorzystane walory nadwodne o dużym, lecz dotychczas niewykorzystanym potencjalnie. Ideą koncepcji było stworzenie zabudowy, nawiązującej do historii i urbanistyki miejsca.

Najlepsza przestrzeń publiczna
W drugiej części spotkania został podsumowany Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego”. – W zgłaszanych do konkursu pracach zawsze doszukuję się części obywatelskiej – zaangażowania mieszkańców w realizację projektu, próby przyciągnięcia ludzi do odwiedzenia inwestycji. W wyróżnionych pracach złożonych przez gminę Karlino oraz Gminę  Dobra widać ten aspekt – mówił na spotkaniu wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Gmina Karlino reprezentowana przez burmistrza Waldemara Miśkę otrzymała honorowe wyróżnienie  za przedsięwzięcie „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino – Wolgast  – zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Karlinie”. Na spotkaniu obecny był też autor projektu Mirosław Przysiwek oraz wykonawca robót zrealizowanego przedsięwzięcia Wojciech Hilger. – Patrząc na jakość wykonania i sposób zaprojektowania to myślę, że jeśli ktoś za sto lat znajdzie się w tej przestrzeni, to będzie dobrze wspominał to miejsce – mówił  na spotkaniu burmistrz Miśko.

Obszar objęty planem rewitalizacji to przestrzeń w zabytkowym śródmieściu należąca do strefy uznawanej wówczas przez mieszkańców za „niebezpieczną”. W ramach rewitalizacji przebudowano ulicę Marii Konopnickiej, wykonano nową nawierzchnię ulic i chodników na odcinku prawie 210 metrów, wybudowano ścieżkę rowerową przyległą do drogi oraz parkingi  przeznaczone dla turystów i mieszkańców. Kluczowym elementem inwestycji była budowa Placu Wolgast, na którym zlokalizowano fontannę będącą punktem centralnym założenia oraz elementy małej architektury.

Fontanna została wykonana w kształcie koła z pierścieniście ułożonymi gejzerami wodnymi. Na jednym, skrajnym gejzerze stoją trzy naturalnej wielkości, odlane w brązie figury strażaków nawiązujące do erupcji ropy naftowej z 9 grudnia 1980 r. w gminie Karlino.

Gminie Dobra została nagrodzona za projekt „Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku”. Pamiątkową statuetkę odebrała wójt Teresa Dera. – Pomysł narodził się przepadkiem, po rozmowie z dziennikarką Kuriera Szczecińskiego, która fascynowała się historią Elizabeth von Arnim. Postanowiliśmy, że stałym punktem w naszej gminie będzie festiwal róż, nawiązujący do ogrodów  Elizabeth von Arnim – mówiła na spotkaniu pani wójt. – Takie małe przestrzenie, chcemy upamiętniać – dodała przy odbiorze statuetki .

Inwestycja zlokalizowana jest na placu przed kościołem w centrum miejscowości Buk w gm. Dobra, w pobliżu skrzyżowania dróg powiatowych Szczecin-Dobieszczyn oraz Rzędziny-Buk. Projekt nawiązuje do działalności znakomitej pisarki i ogrodniczki, która żyła i tworzyła na przełomie XIX i XX wieku na terenie obecnej gminy Dobra. Przed realizacją teren inwestycji był niezagospodarowanym.

Komisja doceniła projekt za wykreowanie nowej, przyjaznej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Buk, powstałej z inicjatywy mieszkańców i partnerskich gmin.

Pani wójt towarzyszyli także:  Lucyna Kaczyńska – autora projektu „Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku”, wykonawca prac budowlanych Zygmunt Staszak oraz autora projektu pomnika Elizabeth von Arnim Bohdan Ronin-Walknowski oraz wykonawca pomnika Romuald Wiśniewski.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj przewodniczył obradom komisji konkursów zarówno na najlepsza pracę dyplomową, jak i najlepszą przestrzeń publiczną.

Emilia Wolf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *