Sejmik: debata o środkach unijnych dla Pomorza Zachodniego Marszałek zaprasza ministra

Środki europejskie, które trafią na Pomorze Zachodnie w ramach perspektywy 2021 – 2027, a w szczególności korekta rozdziału rezerwy  na  programy regionalne, w wyniku której Pomorze Zachodnie straciło ponad 103 mln euro, ma być tematem sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Do udziału w obradach został zaproszony sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda, który odpowiada za wprowadzenie niekorzystnych dla naszego regionu zmian. Termin posiedzenia ma być dostosowany do kalendarza ministra.

Stronnicza i krzywdząca – tak o korekcie mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Jego oburzenie wzbudził fakt, że przed rządową decyzją w tej sprawie nie było żadnych negocjacji z naszym regionem. Podczas jedynego wirtualnego spotkania z ministrem Budą marszałek przedstawił wyzwania stojące przed regionem, w szczególności w odniesieniu do obszarów „popegeerowskich”. Niestety, nie zostały one wzięte pod uwagę.

Okoliczności podziału środków budzą wiele pytań. Niezrozumiałe jest obniżenie przez pana ministra alokacji przysługującej naszemu województwu. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego, zwłaszcza ci, którzy żyją na tak licznych w naszym regionie obszarach „popegeerowskich”, czują się pokrzywdzeni. Mają prawo wiedzieć, czy Rząd dostrzega ich problemy i jaką politykę chce w związku z tym realizować – uważa marszałek Olgierd Geblewicz. – Udział pana ministra Waldemara Budy w sesji będzie najlepszą okazją do przedstawienia argumentów, które przekonają mieszkańców, że nie zostaną pozbawieni środków będących dla nich szansą na rozwój, tworzenie miejsc pracy i nowej infrastruktury.

„Zależy nam na tym, aby dyskusja Radnych Województwa nad zaproponowanym przez Stronę Rządową podziałem środków polityki spójności dla województwa odbyła się w ciągu najbliższych tygodni” – czytamy w piśmie sygnowanym przez marszałka Olgierda Geblewicza i Przewodniczącą Sejmiku, Marię Ilnicką – Mądry. – „Tego rodzaju debatę winni jesteśmy całej społeczności Pomorza Zachodniego, bowiem wielkość alokacji dla nowego programu regionalnego jest jednym z podstawowych parametrów określających wieloletnią perspektywę rozwojową województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top