Druga szansa dla organizacji pozarządowych. – Konkurs wspierający mniejszości narodowe i etniczne

Organizacje pozarządowe działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych mogą po raz drugi w tym roku ubiegać się o finansowe wsparcie swoich pomysłów. Do 27 lipca 2020 r. trwa otwarty konkurs ofert, którego budżet wynosi 100 tys. zł.

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza w tym roku ten konkurs już po raz dugi. Pierwsze rozstrzygnięcie – powodu pandemii koronawirusa – miało inny, nieplanowany przebieg. Dotację otrzymały jedynie projekty poligraficzne lub niezakładające udziału większej publiczności. Przyznana do tej pory kwota 55 tys. zł pozwoli na: wydanie polsko-ukraińskiego kalendarza kulinarnego, przeprowadzenie konkursu fotograficznego oraz dalsze prace nad opracowaniem kolekcji etnograficznej tradycyjnych strojów ukraińskich. Działania te realizować będzie: Fundacja PROSVITA, Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie. Dodatkowe informacje o pierwszym rozstrzygnięciu: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/organizacje-gotowe-do-dzialania-na-poczatek-trzy-pomysly-jeden-bardzo-smaczny

 

Pandemia pokrzyżowała wszystkim plany, także organizacjom pozarządowym, które musiały albo zrezygnować z wielu inicjatyw, albo mocno je ograniczyć. Nie oznacza to jednak, że NGO’sy zostaną bez wsparcia. W związku ze zmniejszaniem ograniczeń trwającej pandemii ogłaszamy drugi otwarty konkurs z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Budżet drugiego ogłoszonego otwartego konkursu ofert wynosi 100 tys. zł. Wnioski za pomocą generatora Witkac.pl można zgłaszać do 27 lipca 2020 r. Ogłoszenie konkursowe: http://bip.wzp.pl/artykul/drugi-otwarty-konkurs-ofert-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regionalnego

 

W roku 2016 decyzją Radnych Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie jako pierwszy region w Polsce, wyodrębniło w budżecie zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Z tego działania wspierane są głównie organizacje pozarządowe.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top