Wyniki wyborów w gminie Międzyzdroje

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w naszej Gminie do dalszej osobistej analizy. Jest mi miło poinformować, że przebiegały w bardzo godnej i niezakłóconej atmosferze, przy bardzo dobrej frekwencji.

W dużej mierze mogło to tak przebiegać dzięki sumiennej i odpowiedzialnej pracy Osób zaangażowanych za organizację wyborów w naszej Gminie jak i Osób pracujących w pięciu obwodowych komisjach wyborczych. Wszystkim Im w tym momencie bardzo dziękuję. Dziękuję również funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, którzy zabezpieczali te wybory pod względem bezpieczeństwa. Możemy mieć poczucie tego, że uczestniczyliśmy w narodowym święcie demokracji w naszej Gminie.
Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękuję za uczestnictwo we wczorajszych wyborach.

Międzyzdroje, 29.06.2020 r.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Dane za gminę :
Liczba mieszkańców – 6072
Liczba wyborców ogółem – 5485
Liczba dopisanych do spisu – 620
Liczba wyborców (naszych mieszkańców) , którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania – 61
Liczba wysłanych pakietów wyborczych – 28
Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania – 1
Liczba skreślonych ze spisu – 262
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego w dowolnym miejscu – najczęściej w innych gminach – 1120

 

To top