Strażacy z Troszyna z nowym wozem. Eurofundusze pomogły OSP z okolic Wolina

 

Wzywani są do wypadków samochodowych, gaszą pożary, spieszą z pomocą przy usuwaniu szkód po powodziach czy podtopieniach. Zdarza się, że umiejętności – choć najwyższe – czasem jednak nie wystarczą. Strażacy potrzebują wyposażenia z najwyższej półki. Wszystko po to, by do miejsc zdarzeń dotrzeć jeszcze szybciej, a akcje ratownicze prowadzić bardziej skutecznie. Taki sprzęt trafił do OSP z Troszyna. Oficjalne przekazanie nowego wozu zaplanowano w Wolinie, we wtorek 10 marca 2020 roku. W uroczystości udział zapowiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Nowy pojazd to auto marki Volvo, w pełni wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zakup nowoczesnego wozu zwiększy możliwości bojowe OSP z Troszyna wynikające z członkostwa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Strażacy-ochotniczy z okolic Wolina będą mogli odtąd docierać do pożarów czy powodzi jeszcze szybciej. Jednostka gotowa jest prowadzić akcje na obszarze zamieszkałym przez ponad 45 tys. osób.

Działania związane z nabyciem pojazdu zwieńczyło w lutym 2019 roku złożenie u Marszałka Województwa wniosku o unijne dofinansowanie przedsięwzięcia. Umowę wsparcia podpisano w czerwcu ub.r. Środki UE w wysokości prawie 750 tys. zł, które na inwestycję przeznaczył Urzędu Marszałkowski, pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Koszt całkowity zakupu auta wyniósł ok. 870 tys. zł. Projekt wpisał się w założenia 3 Osi Priorytetowej RPO WZ „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, działanie 3.4 „Adaptacja do zmian klimatu – wyposażenie służb ratownictwa w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”.

W perspektywie unijnej 2014-2020 przeprowadzono dwa nabory wniosków przewidujące unijne wsparcie na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na Pomorzu Zachodnim. W sumie podpisano 25 porozumień. Na wymianę strażackiego sprzętu władze samorząd województwa przeznaczyły prawie 30 mln zł. Po eurofundusze sięgnęli strażacy-ochotnicy m.in. z: Bań, Cedyni, Chociwla, Dobrej, Dygowa, Dziwnowa, Grzmiącej, Lipian, Suchania, Świeszyna, Trzcińsko-Zdroju, Widuchowej, Złocieńca i właśnie Troszyna. Docelowo – dzięki pomocy Unii Europejskiej – zachodniopomorskie jednostki OSP wzbogacą się o 40 nowych, specjalistycznych wozów ratowniczo-gaśniczych.

Nowy wóz strażacki dla OSP Troszyn

Wtorek, 10 marca 2020 roku, godzina 13:30

Wolin, przed budynkiem OSP, ul. Zamkowa 23


Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

To top