Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy na rok szkolnym 2016/2017

Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017 objęte będą dzieci urodzone w latach 2013, 2012, 2011, 2010. Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w 2010 r.
Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do naszego punktu przedszkolnego nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO do dnia 04 marca 2016r.
u nauczycieli. Dokument pobrać można na stronie www.sp2wapnica w zakładce „Dla rodziców i uczniów” (http://sp2wapnica.pl/upload/2016/KONTYNUACJA.pdf). lub u nauczycieli przedszkola
Terminy składania wniosków. W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do punktu przedszkolnego odbywać się będzie wyłącznie na wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dla dzieci, które nie uczęszczają do punktu przedszkolnego
w Wapnicy, należy składać od 07 marca 2016r. do 31 marca 2016r. w sekretariacie szkoły. Dokument pobrać można na stronie www.sp2wapnica w zakładce „Dla rodziców i uczniów” (http://sp2wapnica.pl/upload/2016/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola.pdf) lub w sekretariacie szkoły. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona 06.05.2016r. na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Wapnicy w formie listy dzieci przyjętych.
Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę we wszystkie dni powszednie (w tym także ferie zimowe i wakacje) w godz. od 630 do 1630. Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 830 do 1330. W ramach bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej zapewniamy dodatkowo zajęcia z języka angielskiego i rytmikę. Opłata za pobyt dziecka
w godzinach wykraczających poza podstawę programową za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach) wynosi 1zł za pierwsze i 0,50zł za każde kolejne dziecko w rodzinie. Zapewniamy dzieciom 4 posiłki dziennie przygotowywane w naszej szkolnej kuchni (opłata 5zł/dzień). Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe specjalizacje, które wykorzystane są podczas zajęć z aktywności ruchowej oraz innych działalności prowadzonych w przedszkolu.
Nasza placówka nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia
i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Począwszy od tego roku szkolnego sukcesywnie chcemy wdrażać Metodę Planu Daltońskiego by w niedługim czasie ubiegać się o certyfikat Dalton International School. Plan daltoński, którego prekursorem była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst, polega na indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.
Realizując plan daltoński w przedszkolu skupiamy się na rozwianiu trzech głównych cech osobowościowych dziecka:
– samodzielności;
– odpowiedzialności;
– współpracy.
Przydatne linki:
http://www.dalton.org.pl/artykuly/jak-dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395.pdf
http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Przedszkole/dalton.pdf
Więcej informacji zainteresowanym osobom udzielimy pod nr tel. (91) 3284106 lub w sekretariacie SP-2 w Wapnicy, przy ul. Jodłowej 3

Serdecznie zapraszamy!!!
Dyrektor SP-2 W Wapnicy
Iwona Sołtysiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *