22-11-2018 » Powiat i region

Zaproszenie do zgłoszenia kandydatur/y do Rady Młodzieży WZ

 Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów / kandydatek do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. Kandydatów na swoich przedstawicieli mogą typować m.in. organizacje pozarządowe młodzieżowe lub też prowadzące działania na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast i gmin, organizacje akademickie, a także szkoły średnie, na których terenie nie została powołana młodzieżowa rada.

Rada pełni funkcję konsultacyjną dla organów szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego w sprawach, które dotyczą młodzieży.

Członkowie Rady biorą udział na spotkaniach roboczych głównie w Szczecinie oraz w wydarzeniach organizowanych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Tematyka spotkań to: współpraca młodzieży, współpraca międzynarodowa, mobilność edukacyjna i zawodowa, fundusze europejskie, polityka młodzieżowa.

Wszelkie informacje, w tym regulamin naboru dostępne są na stronie: http://www.mlodziez.wzp.pl/rekrutacja-kandydatow-do-rmwz-na-rok-2019/

 

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. do godz. 12:00 w dwojaki sposób:

– poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

– pocztą tradycyjną na adres:

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

plac Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

pok. 251 / II piętro

z dopiskiem ,,RMWZ”.

 

 

Magdalena Samul-Szerwińska

tel. + 48 91 42 10 292

e-mail: msamul@wzp.pl

wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

*Przed wypełnieniem należy zapoznać się z regulaminem naboru – załącznik.

  1. DANE ORGANIZACJI
Pełna nazwa

podmiotu /organizacji / szkoły

 

 

 

Adres do korespondencji  

 

 

Oficjalny adres e-mail  

 

 

Numer telefonu do organizacji

(jeśli dotyczy)

 

 

 

Adres strony internetowej  

 

 

Profil w mediach społecznościowych – Facebook  

 

 

Typ organizacji – proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku ,,X” po lewej stronie  

__ młodzieżowa rada / ciało konsultacyjne

 

__  organizacja pozarządowa młodzieżowa lub działająca

na rzecz młodzieży

 

__   organizacja akademicka

 

__  szkoła średnia

 

 

 

……………………………………………………                  ………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data wypełnienia                                              Podpis Opiekuna / osoby / osób reprezentujących podmiot zgodnie ze statutem

Pieczątka organizacji

 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. dwiema drogami – poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

plac Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

pok. 251 / II piętro

z dopiskiem ,,RMWZ”.

 

PODMIOT WYRAŻA ZGODĘ NA ZGŁOSZENIE KANDYDATURY

NASTEPUJĄCEGO KANDYDATA / KANDYDATÓW

  1. DANE KANDYDATA I
Imię i nazwisko  

 

Rok urodzenia
Miejscowość zamieszkania
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail  

 

Nazwa szkoły / profil, do której uczęszcza kandydat
Funkcja pełniona w organizacji

(jeśli dotyczy)

 

  1. UZASADANIENIE KANDYDATURY – KANDYDAT I
WYPEŁNIA ORGANIZACJA / PODMIOT

1.       Proszę uzasadnić dlaczego Kandydat został wytypowany do reprezentowania Państwa organizacji Państwa / podmiotu w Radzie Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego?

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT

2.       Jakie Twoje umiejętności i cechy mogą być przydatne w pracach Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Opisz swoje doświadczenie w pracy w ciałach przedstawicielskich młodzieży, konsultacjach, przygotowywaniu rekomendacji na tematy ważne dla młodzieży?
 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Jakie jest Twoje doświadczenie w projektach społecznych, obywatelskich, wolontariackich?
 

 

 

 

 

 

 

 

  1. DANE KANDYDATA II
Imię i nazwisko  

 

Rok urodzenia
Miejscowość zamieszkania
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail  

 

Nazwa szkoły / profil, do której uczęszcza kandydat
Funkcja pełniona w organizacji

(jeśli dotyczy)

 

  1. UZASADANIENIE KANDYDATURY – KANDYDAT II
WYPEŁNIA ORGANIZACJA / PODMIOT

5.       Proszę uzasadnić dlaczego Kandydat został wytypowany do reprezentowania Państwa organizacji Państwa / podmiotu w Radzie Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT

6.       Jakie Twoje umiejętności i cechy mogą być przydatne w pracach Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       Opisz swoje doświadczenie w pracy w ciałach przedstawicielskich młodzieży, konsultacjach, przygotowywaniu rekomendacji na tematy ważne dla młodzieży?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Jakie jest Twoje doświadczenie w projektach społecznych, obywatelskich, wolontariackich?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępniamy post: https://www.facebook.com/sekretariatdsmlodziezy/posts/2025369120861561

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *