56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowego

W maju bieżącego roku z uwagi na wybuch pandemii covid 19 nie mogła się odbyć uroczystość 56. rocznicy sformowania 1. Batalionu Szturmowego. Uroczystość tę przeniesiono na na czas trwania XI Festynu Komandosa w dniach 21 – 23 sierpnia 2020 roku. Odbyła się pod Pomnikiem Komandosa.

W dniu 21 sierpnia 32020 roku podczas 56. rocznicy sformowania 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie Ryszard Horniak prezes Zarządu oraz Marek Malinowski członek Zarządu Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego wyróżnili kilkudziesięciu działaczy stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze stowarzyszeniem okolicznościowymi grawertonami oraz odznaczeniami stowarzyszenia.

56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowegofot. Marian Klasik

„Historia tej jednostki sięga II połowy 1957 roku. W sierpniu tego roku rozkazem dowódcy 6. PDPD (Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej), którym był wówczas gen. bryg. Bolesław Chocha, została utworzona Kompania Rozpoznawcza. Dowódcą nowo sformowanego oddziału został kapitan Władysław Potoczny, zaś miejscem stacjonowania zostały koszary 16 Kołobrzeskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. W listopadzie 1958 roku kompania została przeniesiona na południe Polski, w rejon Woli Justowskiej (obecnie dzielnica Krakowa). Tam spędzała czas na szkoleniu i zgrywaniu poszczególnych pododdziałów kompanii.

56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowegofot. Marian Klasik

13.09.1961 roku dowódca 6. PDPD, swoim rozkazem polecił rozwinąć Kompanię Rozpoznawczą do stanu batalionu. W ten sposób powstał 26 Batalion Rozpoznawczy, który stał się jednocześnie samodzielną jednostką wojskową o numerze 4101. W roku 1964 batalion został relokowany do Dziwnowa, gdzie rozkazem Ministra Obrony Narodowej z 08.05.1964 roku zmienił nazwę na 1 Batalion Szturmowy, przejmując jednocześnie tradycje bojowe Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, działającego w czasie II Wojny Światowej w ramach 1 Armii Wojska Polskiego.

56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowegofot. Marian Klasik

28 lipca 1968 roku 1 Batalion Szturmowy zapoczątkował swój udział w Operacji „Dunaj” (wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji). Jednostka miała działać na obszarze podporządkowanym utworzonej na czas operacji – 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego. 1 Kompania batalionu miła stanowić forpocztę wchodzących do Czechosłowacji jednostek polskich. Co ciekawe, do dyspozycji żołnierzy tej kompanii oddano nowe jak na owe czasy śmigłowce Mi-8. Pozostałe kompanie batalionu przesunięto do odwodu dowódcy 2 Armii. Po wkroczeniu na teren Czechosłowacji i zajęciu kraju przez wojska Układu Warszawskiego, batalion całością sił został skoncentrowany w miejscowości Hradec Kralove. 28.10.1968 roku 1 Batalion Szturmowy powrócił do koszar w Dziwnowie, w których nieprzerwanie funkcjonował do ogłoszenia stanu wojennego, 13.12.1981. Wraz z jego początkiem został wyprowadzony z koszar i skierowany do zadań wartowniczych.

56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowegofot. Marian Klasik

Kres obecności batalionu w Dziwnowie przypada na maj 1986 roku. Wówczas to, na mocy decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, zostaje przeniesiony do Lublińca na Górnym Śląsku. Po zmianach ustrojowych nadal stacjonuje w Lublińcu, gdzie zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 15.08.1993 na bazie 1 Batalionu Szturmowego, rozpoczęło się formowanie 1. Pułku Specjalnego Komandosów. Warto przy tym podkreślić iż wielu żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego trafiło m.in. do Formozy, a pewna ich część do powstałego w lipcu 1990 roku GROMU.

56. rocznica sformowania 1. Batalionu Szturmowegofot. Marian Klasik

Żołnierze, stacjonującego w Dziwnowie batalionu, byli szkoleni do działań rozpoznawczych i dywersyjnych na tyłach wojsk nieprzyjaciela. Dzięki bardzo wyczerpującemu cyklowi szkoleniowemu, byli uważani za najlepiej wyszkolonych zwiadowców Wojska Polskiego.”

Tekst: Gmina Dziwnów i Marian Klasik

To top