08-02-2016 » Powiat i region

Zaproszenie na debatę w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

W dniu 11 lutego 2016r. o godz.10:00 w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71- 79 w Szczecinie odbędzie się debata społeczna na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Debata jest jednym z elementów dotyczących tworzenia MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Do społecznego dialogu zaproszeni zostali przedstawiciele starostw powiatowych, gmin województwa zachodniopomorskiego, instytucji mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno – naukowych, banków, firm i przedsiębiorstw prywatnych, służby zdrowia, sądu i prokuratury, placówek oświatowych, rad osiedli, związków wyznaniowych i klubów sportowych.

Aktywizacja różnych podmiotów współpracujących z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu wszystkich może być narzędziem ułatwiającym zarządzanie na poszczególnych poziomach kierowania bezpieczeństwem.

Wnioski z debaty i zgłoszone propozycje pozwolą na określenie skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie naszego województwa a tym samym na racjonalne kierowanie sił i środków Policji w miejsca, gdzie należy zwiększyć bezpieczeństwo.

Sugestie uczestników debaty  i konsultacje społeczne będą jednym z głównych narzędzi wykorzystanych do opracowania mapy zagrożeń, która będzie zawierała min. informacje o przestępstwach pospolitych, kryminalnych oraz drogowych. Jednym z najważniejszych elementów będzie ” głos” ze strony zaproszonych gości oraz mieszkańców, bo chodzi o to aby na mapie znalazły się informacje z wielu stron za pośrednictwem dialogu społecznego.
Takie zestawienie pozwoli na określenie specyficznych zagrożeń w terenie.

Dlatego też na czwartkową debatę zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli mediów oraz mieszkańców naszego województwa, którym nie jest obojętne podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Debata będzie transmitowana na żywo w sieci w systemie Live TV na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego US. Wydarzenie będzie również archiwizowane na stronie uczelni.

Wszystkie osoby, które będą chciały podzielić się wnioskami, przedstawić propozycje lub sugestie w zakresie poruszanym podczas spotkania będą mogły zgłaszać je podczas  trwania debaty lub później przesyłając na adres meilowy Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie:  prewencja@szczecin.kwp.gov.pl

Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa i  dyskusji.

 

                                                                           

 

 

Harmonogram

debaty w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń

Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

 Organizatorzy:         Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

 

Partner naukowy:   Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Adresat:

Przedstawiciele starostw powiatowych, gmin województwa zachodniopomorskiego, instytucji mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno – naukowych, banków, firm
i przedsiębiorstw prywatnych, służby zdrowia, sądu i prokuratury, placówek oświatowych, rad osiedli, związków wyznaniowych, klubów sportowych, mieszkańcy Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

Miejsce spotkania:   sala konferencyjna KWP w Szczecinie

 Termin:                     11 luty 2016 r.

 Cel spotkania:

  • Przedstawienie obszarów ujętych przez Komendanta Głównego Policji w założeniach Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.
  • Konsultacja społeczna uwarunkowań socjologicznych i ich wpływu na kształtowanie map zagrożeń.
  • Prezentacja zjawisk dezintegracji społecznej i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców .
  • Określenie możliwości międzyinstytucjonalnej współpracy w obszarze tworzenia map zagrożeń.

 

Harmonogram spotkania:

godz. 10.00- 10.05     Rozpoczęcie spotkania, powitanie zaproszonych gości i uczestników.

godz. 10.05-10.45       Przedstawienie założeń Komendanta Głównego Policji dotyczących „Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

Prowadzący: nadinsp. Jarosław Sawicki

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

 Godz. 10.45-11.00     Dyskusja

godz. 11.00-11.20   Wojewódzka mapa zagrożeń, jej istota oraz konsekwencje w kontek-ście funkcjonowania powiatu.

Prowadzący: Krzysztof Lis

Starosta powiatu szczecineckiego. Przewodniczący konwentu starostów województwa zachodniopomorskiego.

 godz. 11.20-11.40       Mapa zagrożeń jako źródło informacji o bezpieczeństwie dla społeczności lokalnej.

Prowadzący: Waldemar Miśko

Burmistrz Karlina. Przewodniczący konwentu wójtów, burmi-strzów i prezydentów województwa zachodniopomorskiego.

godz. 11.40-12.00     Dyskusja

godz. 12.00-12.15      Przerwa kawowa.

godz.12.15-12.30        Elementy oceny bezpieczeństwa terenu.

Prowadzący: dr hab. Michał Trubas

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

godz. 12.30-12.45       Problemy współczesnej zachodniopomorskiej rodziny. Informacje mogące mieć istotny wpływ na tworzenie map zagrożeń.

Prowadzący: Dorota Rybarska- Jarosz

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

godz. 12.45-13.00       Dyskusja

godz. 13.00-13.15     Problemy społeczne w świetle istniejących zagrożeń.

Prowadzący: dr Anna Nowak

Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

godz.13.15-13.30  Możliwe zagrożenia związane z ruchem migracyjnym na terenie   województwa zachodniopomorskiego.

Prowadzący: dr Marek Cupryjak Katedra Badań nad Konfliktami

i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczeciń-skiego.

Godz.13.30-13.45    Zagrożenia w globalizacyjnym świecie w mikro i makro skali.

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Nikołajew Wyższa Szkoła Bankowa

Godz.13.45-14.00 Dyskusja, podsumowanie spotkania i przedstawienie wniosków końcowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *