08-02-2016 » Powiat i region

3,5 mln zł na zachodniopomorskie miejsca opieki nad maluchami

Znamy wyniki programu „Maluch 2016” w module 2. Gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie w Zachodniopomorskiem na utrzymanie 1484 miejsc opieki otrzymają od ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej blisko 3,5 mln zł.

Na Pomorzu Zachodnim wsparcie otrzyma 16 żłobków gminnych – między innymi ze Szczecina, Koszalina, Sianowa, Dębna i Stargardu oraz 31 żłobków niepublicznych, 6 klubów dziecięcych i 3 dziennych opiekunów. Szczegółowa lista dostępna w załączniku.

Tegoroczny Program „MALUCH“ realizowany jest w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.
Wsparcie finansowe w module drugim otrzymają w całej Polsce 1 642 placówki: 324 gminnych i 1318 niepublicznych. Dofinansowanych zostanie 35 293 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na ten cel ministerstwo przeznaczy 80 mln zł.

Więcej informacji na stronie Wydziału Spraw Społecznych http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=6079

WAŻNE:
W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę dostarczyć do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg wzoru zamieszczonego poniżej), a także okazać, na żądanie Wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie skanu oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy: s@szczecin.uw.gov.pl
Załączniki na str.:

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=6075

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *