4 tysiące paczek dla najbardziej potrzebujących

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza 200 tys. zł na zakup paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Pierwsze dary będą dostarczane już w przyszłym tygodniu.

Paczki będą zawierać artykuły pierwszej potrzeby: produkty spożywcze,  środki czystości oraz do dezynfekcji i higieny. Przygotuje je organizacja, która do 15 kwietnia 2020 r. do  g. 15.30 zgłosi swoją ofertę. Będzie ona też dystrybuować dary, na podstawie własnej diagnozy.

Niezmiennie dążymy do tego, by Pomorze Zachodnie było regionem otwartym, równym, solidarnym i wrażliwym na potrzeby innych. Pomoc osobom znajdującym się teraz w najtrudniejszej sytuacji życiowej to nasz społeczny obowiązek. Za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyciągamy rękę do mieszkańców, którym w obecnej sytuacji najtrudniej. Przeznaczamy na przygotowanie i dystrybucję paczek zwierających artykuły pierwszej potrzeby 200 tys. zł wsparcia  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Możliwość zlecenia takiego zadania – z pominięciem zasad otwartego konkursu ofert – wynika  z zapisów ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Decyzja w sprawie ogłoszenia naboru zapadła 8 kwietnia 2020 r. podczas posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.  Za prawidłową realizację zadania odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje:

http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/ogloszenie-o-naborze-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-polegajacego-na-przygotowaniu-i

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top