13-12-2019 » Powiat i region

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (PRL)

12 grudnia 1981 r. około północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1.750 czołgów i 1.400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9.000 samochodów. A także kilka eskadr helikopterów i samolotów transportowych. Trzy czwarte wszystkich sił skoncentrowano w stolicy i jej okolicach.

13 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w akcji o kryptonimie „Jodła”, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa.

Podczas stanu wojennego internowano łącznie 10.131 działaczy związanych z „Solidarnością”.

W trakcie jego trwania życie straciło 56 osób, w tym 9 górników z katowickiej kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji kopalnianego strajku. To tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce 16 grudnia tamtego pamiętnego roku.

Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności), reglamentacja (od kwietnia do października 1981 r. ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.) oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Na domiar złego całkowicie załamał się skup produktów rolnych.

Z kolei za najważniejszy argument wprowadzenia stanu wojennego uznano groźbę interwencji zbrojnej przez Związek Radziecki i inne państwa Układu Warszawskiego. Jednak m.in. 13 grudnia 1981 r. nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich, ani zwiększonej komunikacji radiowej w ramach Układu Warszawskiego.

Stan wojenny został zniesiony dopiero 22 lipca 1983 rok. Trwał w sumie 586 dni.

Miwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *