17-12-2015 » Powiat i region

Przywróćmy Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałacu Prezydenckim

Przywróćmy Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałacu Prezydenckim
List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Zwracam się do Pana z apelem o przywrócenie do życia publicznego niesłusznie zapomnianego symbolu naszego państwa i narodu, jakim jest od ponad 800 lat Chorągiew Rzeczypospolitej. Ten symbol Majestatu Rzeczypospolitej przekazany ponad ćwierć wieku temu Lechowi Wałęsie przez Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie, jest traktowany wyłącznie jako eksponat muzealny i nigdy nie było mu dane dumnie powiewać nad Pałacem Prezydenckim.
Od zarania państwa polskiego Orzeł Biały na czerwonym tle był symbolem królów polskich. Powstanie unii Korony Królestwa Polskiegoz Wielkim Księstwem Litewskim znalazło odbicie w nowym herbie. Była nim czterodzielna czerwona tarcza herbowa, na której przemiennie znajdowały się Orzeł Biały i biała litewska Pogoń. Ten Herb pod koniec XVI wieku pojawia się na Chorągwi Rzeczypospolitej symbolizującej dwie części wspólnego państwa.

Najbardziej okazałą była Chorągiew Rzeczypospolitej z czasów panowania Zygmunta III Wazy. Miała ona trzy poziome pasy czerwono- biało- czerwone zakończone jaskółczym ogonem. Na tym tle dumnie był prezentowany herb Rzeczypospolitej, wzbogacony środkowym,czterodzielnym herbem Szwecji i sercowym osobistym herbem Króla „snopkiem”. Całość zwieńczona była zamkniętą koroną z krzyżem i otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa.
Odradzająca się po latach niewoli Rzeczypospolita jako jeden z trzech głównych symboli Państwa i Narodu ustanawia w dniu 1 sierpnia 1919 roku Chorągiew Rzeczypospolitej przysługującą tylko Naczelnikowi Państwa.
Ponieważ Rzeczypospolitej Obojga Narodów już nie było, powrócono do karmazynowej chorągwi z Orłem Białym, czyli do Chorągwi Królestwa Polskiego o wym. 5:8.
Chociaż przysługiwała ona tylko Naczelnikowi Państwa, używano jej także w szczególnie doniosłych uroczystościach państwowych takich jak zaślubiny z morzem, uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza (1925), a także pogrzeb Józefa Piłsudskiego (1935).
Od 1926 roku stale powiewała nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, gdzie rezydował Prezydent RP.
W dniu 27 grudnia 1927 roku rozporządzeniem Prezydenta RP zmieniono wzór Białego Orła wg projektu Zygmunta Kamińskiego oraz przyjęto nowy wzór Chorągwi Rzeczypospolitej o wym. 5:6
Na karmazynową płachtę wprowadzono dwie obwódki. Wewnętrzną w postaciwężyka generalskiego symbolizującego zwierzchność Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi i drugą w postaci prostej taśmy jako symbol zwierzchnictwa nad cywilami.
We wrześniu 1939 roku dwa egzemplarze Chorągwi Rzeczypospolitej zabrał na emigrację Prezydent Ignacy Mościcki. Jedna z nich przechowywana jest obecnie w Instytucie im. Gen. Władysława Sikorskiego, drugą zaś w dniu 22 grudnia 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie akcentując tym aktem ciągłość polskiej państwowości.
Od kilkunastu lat poszukuję odpowiedzi na pytanie dlaczego współcześnie forsuje się stosowanie Proporca Prezydenta RP -znaku wojskowego wywodzącego się ze znaków marynarki wojennej, zamiast Chorągwi Rzeczypospolitej – symbolu o kilkusetletniej tradycji.
Dlatego apeluję do Pana Prezydenta o zmianę tej niewytłumaczalnej sytuacji.
Powstała absurdalna sytuacja w której prawdziwy symbol Majestatu Rzeczypospolitej o ponad 800-letniej tradycji jest eksponatem muzealnym, a wprowadzony aktem o stosunkowo nikłej randze Proporzec Prezydenta RP stosowany okolicznościowo, nie ma nawet prawa powiewać nad Pałacem Prezydenckim. Już samo porównanie nazw tak samo wyglądających weksyliów powinno tym uzmysłowić istotną różnicę w znaczeniu tych symboli.

Szanowny Panie Prezydencie,
Przywrócenie do życia publicznego Chorągwi Rzeczypospolitej byłoby nie tylko naprawieniem błędów poprzedników, ale także otwarciem nowego rozdziału w polityce historycznej naszego państwa.

Z wyrazami szacunku,

Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Rodu Rodziewiczów

Łuskowo, 5 sierpnia 2015 r.

CHORĄGIEW RZECZYPOSPOLITEJ NA PAŁAC PREZYDENCKI

Do

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

List otwarty drugi

   W tym roku 22 grudnia będzie 25 rocznica sprowadzenia do Polski oryginału

Chorągwi Rzeczypospolitej symbolu naszego państwa o prawie 800-letniej tradycji.

Został on przywieziony z Londynu przez ostatniego Prezydenta RP na Obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego i wręczony uroczyście Lechowi Wałęsie.

Od tego czasu ten symbol Majestatu Rzeczypospolitej miast dumnie powiewać nad Pałacem Prezydenckim, jako eksponat muzealny pałęta się po różnych miejscach. Czy nie powinno być hańbą naszych elit politycznych i intelektualnych, że do chwili obecnej nikt nie podjął się przywrócenia do życia publicznego tego symbolu, nie podjął inicjatywy ustawodawczej.

Mój pierwszy apel do Pana Prezydenta, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, upowszechniony przez kilka gazet i portali niestety został zignorowany, niegodny nawet odpowiedzi. Ten list jest w pewnym sensie uzupełnieniem mego pierwszego Apelu o przykłady chorągwi prezydenckich innych państw.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa nawet bardziej dostojnej flagi państwowej, z herbem Rzeczypospolitej.

Wprowadzony w 1996 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Proporzec Prezydenta RP,

jest wiernym odwzorowaniem Chorągwi Rzeczypospolitej ale nią niestety nie jest.

Jest on zaliczony do znaków Marynarki Wojennej . Do 2009 roku nie miał prawa być stosowany nie tylko na Pałacu Prezydenckim ale nawet na lądzie . Dopiero nowe Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2009 roku dopuszcza stosowanie Proporca Prezydenta RP na lądzie ale jeszcze nie na Pałacu Prezydenckim.

Panie Prezydencie

Wielki czas skończyć z tą postkomunistyczną prowizorką.

Pięć lat temu odbyły wspaniałe uroczystości z okazji XX –lecia przekazania tych symboli do kraju.

Niestety nikt z obecnych na tych uroczystościach nie zauważył że miejscem godnym Chorągwi Rzeczypospolitej jest maszt na Pałacu Prezydenckim.

Pan może ten skandal zakończyć ,a ja Chorągiew Rzeczypospolitej podniosę na maszt.

Z poważaniem

Leszek Rodziewicz

Łuskowo 1.12.2015 r

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *