16-12-2015 » Dziwnów, Powiat i region

W Dziwnowie odradza się Harcerstwo!

… Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż.
W szeregu stań wśród harcerzy
I razem z nami w świat rusz …
Fragmentem tej harcerskiej piosenki „Szara Lilijka” można by rzec… „Jest szansa, że w Dziwnowie odrodzi się prężne kiedyś harcerstwo!” Próbę jego reaktywacji podjęła się po rozmowach z Hufcem ZHP Ziemi Wolińskiej Beata Jabłonowska- Naumuk, która sama kiedyś była harcerką. Druhna Beata na co dzień jest nauczycielem i uczy w Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty oraz w Gimnazjum Publicznym „Pomerania” w Dziwnowie.
Pierwsi chętni do wstąpienia w harcerskie szeregi pojawili się już 17 października 2015r. na pierwszej zbiórce harcerskiej zorganizowanej w szkole podstawowej. W dniu 14 listopada 2015r. Próbną Drużynę Harcerską z Dziwnowa odwiedzili przedstawiciele trzech harcerskich drużyn Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP reprezentujący 19 Drużynę Harcerskiej Służby Granicznej ze Świnoujścia, 34 Drużynę Harcerską i 44 Gromadę Zuchową z Międzyzdrojów. Zbiórka harcerska zaplanowana była na godzinę 17.00, na którą przybyło około 40 osób. Przed rozpoczęciem spotkania w jednej sali zostały wyeksponowane harcerskie symbole oraz przygotowano świecowisko do harcerskiej gawędy. Gawędę poprowadził drużynowy 19 DHSG hm. Marek Niewiarowski . Mówił o początkach skautingu i polskiego harcerstwa, o harcerskich ideałach, o Prawie i Przyrzeczeniu i harcerskiej symbolice. Tego samego dnia Rozkazem L. 08/2015 Komendant Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP mianował druhną Beatę Jabłonowską – Naumuk drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej w Dziwnowie, która po okresie próby chciałaby nosić miano 63 Drużyny Harcerskiej “SZARE SZEREGI” im. Henryka Kończykowskiego ps.”HALICZ”.
12 grudnia 2015 r.- ta data była bardzo uroczysta i wyjątkowa dla Próbnej Drużyny Harcerskiej z Dziwnowa. W tym dniu na harcerskiej zbiórce drużyna gościła burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka, druha pwd. Daniela Siwca- komendanta Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, członków Komendy Hufca oraz gości i przyjaciół z Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław” z Warszawy. Wśród GH Zgrupowania „Radosław” był druh Jarosław Wróblewski – autor książki pt. „ZOŚKOWIEC”, książki o bohaterze drużyny „HALICZU”. Dla dziwnowskich harcerzy wielką niespodzianką była obecność na spotkaniu Pana Andrzeja Kończykowskiego- syna Bohatera.
Zbiórka rozpoczęła się od uroczystego apelu na którym po raz pierwszy druhna drużynowa Beata Jabłonowska- Naumuk zameldowała dziwnowską drużynę komendantowi Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej. Odczytany został rozkaz przez drużynową, w którym ogłoszono wtorek dniem mundurowym w Dziwnowie, w poczet drużyny jako Członka Honorowego i Przyjaciela wpisany został dh. Radosław Łukaszewski z GH Zgrupowane „Radosław”. Drużynowa w rozkazie mianowała na przybocznego dh. Marka Ziębę i pięciu zastępowych. Otworzyła okres próbny 5 podzastępowym. Przyznała próbne barwy drużyny wszystkim harcerzom, którzy należą do drużyny od początku jej założenia.
Po założeniu chust koloru granatowego przyszedł czas na wręczenie symbolicznych kotwic Polski Walczącej, które harcerze będą nosić na mundurze do czasu złożenia przyrzeczenia harcerskiego; zgodnie z symboliką i obrzędowością dziwnowskiej drużyny po otrzymaniu krzyża harcerskiego harcerze wepną kotwice Polski Walczącej w pierścienie spinające chusty.
Dla harcerzy były to bardzo ważne chwile, ale wzruszenie osiągnęło zenit, gdy Pan Andrzej Kończykowski odczytał piękny list z przesłaniem od bohatera drużyny oraz wręczył drużynowej krzyż harcerski do harcówki z dedykacją od „HALICZA”.
Po apelu druhna Beata poprosiła druha Jarosława Wróblewskiego o autorską gawędę o „HALICZU” i „ZOŚKOWCU”. Zaproszeni goście i harcerze słuchali gawędy z zapartym tchem.
Pod koniec gawędy wszyscy zaśpiewali piosenkę pod tytułem „Szare Szeregi”, po czym Patrycja Pilarczyk, Magdalena Kupczak oraz dh. Radosław Łukaszewski i dh. Jarosław Wróblewski opowiedzieli o umundurowaniu harcerzy- żołnierzy z czasów Powstania Warszawskiego, w tym łączniczek i sanitariuszek. Nastąpiła też chwila wielkiej radości, gdy dh Jarosław wręczył wszystkim harcerzom książkę „ZOŚKOWIEC” z podpisem „HALICZA”. Głos zabrał druh komendant, który życzył wszystkim przyjaźni na co dzień, pogłębiania harcerskiej wiedzy oraz wielu wspaniałych przygód na harcerskich szlakach. Gdy obdarowywali się wszyscy nawzajem pamiątkowymi upominkami i podziękowaniami, śpiewano powstańcze piosenki, druh przyboczny Marek Zięba wraz z burmistrzem Dziwnowa Grzegorzem Jóźwiakiem zaprosili gości do pomieszczenia, w którym w przyszłości ma powstać harcówka dla dziwnowskiej drużyny harcerskiej.
Zbiórka zakończyła się w kręgu, w którym śpiewano piosenkę „Warszawskie dzieci”. Na okrzyk wypowiedziany przez dh. Radosława „Druhny i druhowie CZUWAJ!” padł odzew „CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM. CZUWAJ!”.
Grudniową zbiórkę fotografował tata jednej z harcerek należącej do Próbnej Drużyny Harcerskiej. Jedno ze zdjęć, wraz z podpisami całej drużyny, przekazane zostało dla „HALICZA”. A gdy rodzice czekali na harcerzy na korytarzu, członkowie GH Zgrupowanie „Radosław” zrobili szpaler, a drużynowa wyprowadziła swoją drużynę, ogłaszając w ten sposób rozejście się po zbiórce. Rodzice przyjęli to gromkimi brawami.

Komenda Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej
pwd. Tomasz Rychłowski
Próbna Drużyna Harcerska w Dziwnowie
dh. Beata Jabłonowska-Naumuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *