100 tys. zł  dla organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego. Ruszył konkurs na wkłady własne  

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację na wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. Oferty NGO’sów będą przyjmowane do 21 czerwca 2022

Jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania przez organizacje pozarządowe są trudności w zabezpieczeniu pieniędzy na wkład własny. Bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, NGO nie otrzyma dotacji, a przedstawiona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Samorząd Województwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, ogłasza od roku 2018 otwarte konkursy ofert na wkłady własne. Z tej formy wsparcia skorzystał m.in.: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi (budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Zielonych GAJA, Stowarzyszenie OFFicyna, Stowarzyszenie MiastoHolizm, Fundacja Promocja Zdrowia, Fundacja Nauka dla Środowiska, Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, Stowarzyszenie Grupa  Rekonstrukcji Historycznej GRYF.

Organizacjom przyznano łącznie 290 115 zł dofinansowania, co wpłynęło na przyciągnięcie na Pomorze Zachodnie ponad 7,1 mln zł środków zewnętrznych. W ogłaszanym konkursie, organizacje pozarządowe mogą pozyskać 100 000 zł na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji to 5 000 zł.

NGO na złożenie swoich ofert mają czas do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.  Natomiast do 13 czerwca trwa nabór kandydatów do komisji konkursowej w konkursie. Regulamin i ogłoszenie  konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dofinansowania-wkladu-wlasnego-do-projektow-finansowanych-z

Konkurs koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top