20-01-2019 » Inne, Powiat i region

04 marca do 15 marca 2019 – kwalifikacje wojskowe w powiecie Kamieńskim

W powiecie kamieńskim – gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin w dniach od

04 marca – 15 marca 2019 r. odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim przy ul.Wolińskiej 7b kwalifikacja wojskowa.

Obwieszczenie dotyczące kwalifikacji wojskowej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2019 r. Obwieszczenie dotyczące kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), podaje się do publicznej wiadomości, że:

1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn  urodzonych w latach 1995 – 1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Pełen tekst Obwieszczenia, włącznie z adresami miejsc, gdzie należy się stawić do kwalifikacji wojskowej w załączeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *