ZNACZENIE GRODU W LUBINIE

Międzyzdroje-20 marca 2018 r. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się cykliczne spotkanie z przewodnikami Klubu PTTK „ Na Wyspach” w ramach szkolenia przewodników na które kolejny raz zaproszono profesora Mariana Rębkowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego , który prowadził wykład nt.” Znaczenia Grodu w Lubinie”.

Na spotkanie zaproszono również mieszkańców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach. Inicjatorem spotkania był prezes Klubu Przewodników- Adam Jakubowski wraz z Międzynarodowym Domem Kultury. Profesor Marian Rębkowski prowadził i nadzorował badania  archeologiczne w lubińskim Grodzie w latach 2008-2011. Podczas badań wykopaliskowych na Grodzisku w 2009 roku odkryto fragmenty fundamentów jednej z najstarszych świątyń chrześcijańskich Pomorza , którą zbudował św. Otton z Bambergu podczas swej misji chrystianizacyjnej w 1124 roku.  Najstarsze ślady średniowiecznego osadnictwa datowane są  na koniec IX wieku  lub I. połowę następnego stulecia. Tajemnicami Grodziska wcześniej już zajmowali się uczeni, którzy również przeprowadzali na tym terenie wykopaliska o których w swoim opracowaniu z roku 1962  wspomina nieżyjący już profesor Władysław Filipowiak (1926-2014. Na tym obszarze w roku 1792 robotnicy wykopali duży skarb monet arabskich, z którego zachowało się kilkadziesiąt uszkodzonych sztuk datowanych po roku 950. Niestety skarb trafił w prywatne ręce i zaginął. W 1840 roku prawdopodobnie dwaj panowie Friedrich i Kuster  podczas uprawy terenu grodziska natrafili na kamienie i cegły z fundamentów dawnego kościoła. Z dawnego grodziska prawdopodobnie pochodzi też kamienna chrzcielnica znajdująca się obecnie obok kościoła w Lubinie, która pierwotnie mogła służyć jako kadłub żarnowy. Badania Profesora Władysław Filipowiaka prowadzone na grodzisku potwierdziły na tym terenie  twierdzy nadzorującej ruch żeglugi na Świnie. Wówczas odkryto już fragmenty szkieletowego cmentarzyska z XII wieku. Grodzisko kryje jeszcze wiele niezbadanych  tajemnic, które być może w niedalekiej przyszłości zaowocują dalszymi wykopaliskami i badaniami. Efekty dotychczasowych badań zostały opracowane przez Profesora Rębkowskiego i wydane w  języku angielskim. Z myślą o mieszkańcach gminy Międzyzdroje Profesor Marian Rębkowski zamierza również wydać podobną publikację w języku polskim. W 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zakupiła „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej” wydany przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w którym m.in. opisane jest lubińskie Grodzisko. Spotkania z profesorem Rębkowskim  cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem o czym świadczyć może duża frekwencja .Kolejne spotkanie szkoleniowe przewodników PTTK odbędzie się 12 kwietnia z Tomaszem Wieczorkiem z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zaraz po świętach Wielkanocnych Pani Magda Jakubowska i  Katarzyna Pawlina wezmą udział w konkursie Krasomówczym przewodników PTTK, który odbędzie się w Zamku w Sali lustrzanej w Pszczynie.

Tekst i foto -Julianna Rogowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *