Zielona Flaga dla szkoły w Wapnicy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy po raz czternasty została wyróżniona Międzynarodowym Certyfikatem Zielona Flaga. Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools (EkoSzkoły). Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Certyfikat Zielonej Flagi przyznawany jest na okres 1 roku.

Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem działań proekologicznych podejmowanych przez uczniów, nauczycieli i pracowników w roku szkolnym 2021/2022. Były to m.in. zajęcia, warsztaty i wycieczki edukacyjne o tematyce przyrodniczej i związane z selektywną zbiórką odpadów, cykliczne zbiórki elektroodpadów, nakrętek i baterii, udział w akcji Sprzątanie Świata oraz realizacja Projektu proekologicznego Erasmus+ „Green energy”.

Bardzo cieszymy się z przyznanego wyróżnienia. Wierzymy, że edukacja w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ma ogromne znaczenie.

Koordynator programu Iwona Samołyk

 

To top