Z jakich środków i funduszy europejskich skorzystać, aby rozwijać swój biznes? Porozmawiajmy o narzędziach wsparcia biznesu.

Mając na uwadze szeroko pojętą promocję regionu oraz aktywizację  gospodarczą i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom, Gmina Międzyzdroje wspólnie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zawarła porozumienie     o współpracy.

Efektem  współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a ZARR S.A. jest utworzenie Regionalnego Punktu Wsparcia Przedsiębiorców w Międzyzdrojach. Dnia 16 marca 2023r w godzinach 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1 w Międzyzdrojach, sala ślubów, odbędzie się spotkanie inaugurujące otwarcie punktu wsparcia przedsiębiorców podczas, którego przedsiębiorcy będą mieli szanse spotkania się z ekspertami, którzy przedstawią praktyczne informacje o możliwościach pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym  o dotacjach, pożyczkach i poręczeniach. Zaprezentowane zostaną formy wsparcia z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która ma do zaoferowania zachodniopomorskich firmom wiele atrakcyjnych narzędzi rozwoju. Ponadto, na miejscu utworzona zostanie strefa doradców i pośredników finansowych. W czasie przeznaczonym na networking, będzie można wymienić się kontaktami i doświadczeniami, a nawet nawiązać współpracę.

Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza na spotkanie wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonać za pośrednictwem adresu e-mail: zarr@miedzyzdroje.pl. W wiadomości należy podać: nazwę firmy, branżę, ilość osób biorących udział w spotkaniu oraz dane kontaktowe. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 91 32 75 632.

„Przedsiębiorczość to koło napędowe współczesnego świata. Tworzenie warunków sprzyjających jej rozwojowi to realne działania, które w bezpośredni sposób wpływają na rozwój regionu i lokalnej społeczności”

– Beata Kiryluk, Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów                                                                  

 

To top