Komunikat Burmistrza Międzyzdrojów

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa informuję, że zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w Urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. Wykaz telefonów znajduje się na stronie głównej: bip.miedzyzdroje.pl. oraz pod niniejszą informacją.

W przypadku, gdyby Państwo mieli wątpliwość do którego pracownika należy się zwrócić ze swoją sprawą proszę dzwonić pod nr 91 327 56 31.

Ponadto możliwe jest składanie podań, wniosków do skrzynki podawczej zamontowanej przed głównym wejściem do budynku Urzędu, można je składać również pocztą tradycyjną a także poprzez platformę ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. Na podaniach i wnioskach składanych tą drogą proszę wpisać swój nr telefonu lub e-mail.

Skrzynki podawcze będą zamontowane również na budynkach jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub drogą mailową: um@miedzyzdroje.pl.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, schorowanych lub samotnych, nieobjętych opieką OPS w Międzyzdrojach a wymagających wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 327 56 38.

Burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek

Poniżej wykaz telefonów do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

1

Kasa

91 327 56 41

2

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew)

91 327 56 56

3

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

91 327 56 57

5

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC – Marta Trojan

91 327 56 58

609 490 006

5

Informatyk

91 327 56 58

5

Kadry

91 327 56 63

6

Ewidencja ludności

91 327 56 33

6

Dowody osobiste

91 327 56 33

8

Planowanie Przestrzenne

91 327 56 51

9

Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

91 327 56 53

9

Biuro Obsługi Interesanta

91 327 56 53

PIĘTRO

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

91 327 56 31

11

Sekretarz Gminy

91 327 56 45

12

Skarbnik Gminy

91 327 56 35

12A

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

91 327 56 35

91 327 56 42

13

Działalność Gospodarcza

91 327 56 34

14

Rada Miejska – Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Węglorz

91 327 56 47

609 847 375

15

Referat Organizacyjno-Administracyjny – Kierownik Referatu

(Archiwum Zakładowe, administracja)

91 327 56 49

15

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski

91 327 56 49

601 726 310

16

Referat Infrastruktury – Kierownik Referatu

Jarosław Zalewski

91 327 56 61

17

Referat Infrastruktury (Inwestycje)

91 327 56 52

17

Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne)

Kornela Litra

91 327 56 46

607 332 699

18

Referat Infrastruktury (Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo, Użytkowanie wieczyste, dzierżawy)

Edyta Konarzewska

91 327 56 32

607 530 255

18

Referat Infrastruktury (Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa)

91 327 56 66

19

Zarządzanie Kryzysowe

Janusz Kalemba

91 327 56 37

695 288 373

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek

91 327 56 40

693 660 273

REFERAT PROMOCJI I OBSŁUGI KLIENTA – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO

Kierownik – Jadwiga Bober

Sprawy społeczne, kultura fizyczna, fundusze zewnętrzne

91 327 56 68

Anetta Czyżak

Promocja, kultura, turystyka, social media

91 327 56 54

609 519 590

Tomasz Rychłowski

Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka

91 328 04 41

Grażyna Dubako Oświata i zdrowie

91 327 56 36

To top