GRA MIEJSKA „SZLAKIEM LEŚNEJ PRZYGODY Z MEWCIĄ EWCIĄ”

W sobotę, 13 listopada br. zapraszamy Państwa do udziału w grze miejskiej pn. „ Szlakiem leśnej przygody z Mewcią Ewcią”. Gra miejska jest elementem realizowanego przez Gminę Międzyzdroje projektu pn. „Odkryj bogactwo natury i kultury wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią”. Gra rozpocznie się o godz. 11:00 przy Informacji Turystycznej, przewidziany czas gry to ok. 2 godz.

W regulaminie gry zaplanowano, by uczestnicy poruszali się po trasie gry w 5 – cio osobowych grupach. Każda z grup, tworzących drużynę otrzyma  mapę trasy wraz z kartą zadań.  Na trasie gry zostanie przygotowanych 5 punktów kontrolnych z zadaniami do wykonania. Zadaniem drużyny jest w jak najkrótszym czasie poruszając się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi  wykonać przygotowane zadania. Na zwycięzców gry czekają nagrody.

Warunkiem przystąpienia do gry jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział w grze. Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Kolejowej 33 lub drogą e-mailową na adres; anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl do dnia 12 listopada do godz. 12:00 na dostępnych formularzach na stronie miejskiej www.miedzyszdroje.pl lub Facebook @miedzyzdroje. Regulamin gry dostępny jest na stronie www.miedzyzdroje.pl oraz Facebook @miedzyzdroje.

Czekamy na Was! Zapraszamy do odkrywania Międzyzdrojów z Mewcią Ewcią.

Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „ Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Miedzyzdrojską Mewcią Ewcią” mająca na celu promowanie i odkrywanie walorów atrakcji turystycznych Gminy Międzyzdroje i obszaru LGD, poprzez wydanie folderu promocyjnego, przeprowadzenie gry miejskiej przy wykorzystaniu wytyczonych nowych i już istniejących szlaków turystycznych z zastosowaniem nowego znaku towarowego – Mewci Ewci  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

To top