Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Międzyzdrojami

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowym w Szczecinie prowadzone są od kilku miesięcy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miedzyzdroje na lata 2022 – 2030 z wykorzystaniem partycypacyjnego, czyli z udziałem przedstawicieli ważnych podmiotów i mieszkańców Gminy, modelu planowania strategicznego.

W dniu 07 grudnia, w auli Międzynarodowego Domu Kultury Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, przy udziale radnych Rady Miejskiej, pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, firm komunalnych oraz różnych środowisk w naszej Gminie, wzięli udział w warsztacie, prowadzonym przez przedstawicieli zespołu doradztwa strategicznego CS FRDL Szczecin – Roberta Żarkowskiego oraz dr Arkadiusza Malkowskiego. Po przedstawieniu najważniejszych elementów diagnozy sytuacji m.in. ekonomicznej, gospodarczej, mieszkaniowej oraz demograficznej naszej gminy, przeprowadzono warsztat SWOT. Wśród zgromadzonych rozgorzała dyskusja na temat słabych i mocnych stron naszej gminy oraz zagrożeń i szans rozwojowych, których z pewnością w Międzyzdrojach nie brakuje.

Ustawiczny rozwój, stałe analizowanie i wyciąganie wniosków na przyszłość; strategiczne planowanie to fundamentalne elementy sukcesu w walce z barierami i trudnościami z jakimi przychodzi nam się mierzyć. To również szansa na kompleksowe wykorzystanie potencjału naszej gminy. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Fundacją przyniesie nam wszystkim ogromne korzyści, a wypracowana strategia rozwoju Międzyzdrojów przyczyni się do rozwiązywania najważniejszych problemów w gminie i zapobieganiu nim w przyszłości– mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Pierwszy dokument FRDL z wnikliwą analizą sytuacji naszej gminy, trafi na ręce burmistrza pod koniec grudnia bieżącego roku. Diagnoza zostanie wykorzystana do przygotowania strategii rozwoju, którą zamierzamy opracować na lata 2022-2030. Jej celem jest wyznaczenie w uzgodnieniu z mieszkańcami kierunki rozwoju gminy związanych z najbliższą przyszłością międzyzdrojan. Zachęcamy do śledzenia informacji dot. postępu prac, które będziemy zamieszczać na stronie www.miedzyzdroje.pl

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

 

To top