„Na fali pierwszej pracy”

Międzyzdroje- w dniach 6-12 lipiec bm. po raz trzeci Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował stacjonarny punkt informacyjny. Na Promenadzie w punkcie Informacyjnym  eksperci Państwowej Inspekcji Pracy przekazywali  informację na temat prawa pracy i udzielali odpowiedzi osobom zainteresowanym tematami dot. Prawa Pracy.

Głównym założeniem akcji „ Na Fali Pierwszej Pracy” było promowanie wiedzy o przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, w szczególności o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę oraz zagrożeniami zawodowymi, które mogą wystąpić podczas wykonywania pracy.

Akcja promocyjna była skierowana do młodzieży podejmującej sezonową pracę lub odpoczywającej nad morzem. Jej celem było także przedstawienie problemu pracy „na czarno”, z którym boryka się wiele osób wykonujących pracę sezonową nad wybrzeżem. Założeniem było także wywołanie u młodego odbiorcy pewnych refleksji i zastanowienia się, nawet jeśli nie spotkał się z istotą problemu, dlaczego właśnie prowadzona jest tego typu akcja promocyjna.

Punkt Informacyjny cieszył się dużą popularnością zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych. Punkt odwiedzali uczniowie, studenci, pracujący, a nawet emeryci. Duże zainteresowanie wykazywały też rodziny z dziećmi. Młodzi rodzice pytali głównie o obowiązujące uprawnienia rodzicielskie. Planującą podjąć pracę młodzież wyposażano w specjalne komiksy i informatory oraz filmy edukacyjne. Do dyspozycji pozostałych odwiedzających były również bezpłatne broszury

z zakresu prawa pracy. Podczas akcji udzielono 150 porad dotyczących przede wszystkim: przedstawienia różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenia, umowa o dzieło) a umowami o pracę,  czasu pracy i wypłaty świadczeń pieniężnych za pracę w godzinach nadliczbowych. Udzielano również porad rodzicom i dziadkom, którzy w imieniu osób nieletnich przyszli po poradę w sprawie zatrudnienia zgodnie z prawem młodzieży w wieku 16 lat przy roznoszeniu ulotek reklamowych. Na podstawie rozmów z osobami wykonującymi prace, w większości na podstawie umowy cywilno – prawnej, ustalono, że najczęściej osoby te zatrudniają się  w gastronomii, na różnych stanowiskach, np. pracy przy fast foodach, lodach, jako kelnerzy czy pomoc kucharza. Dużą popularnością cieszyły się również wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, o czym może świadczyć fakt, że punkt w Międzyzdrojach odwiedziło i skorzystało z wydawnictw około 1400 osób. Największą grupą przebywającą nad morzem, która oprócz wypoczynku, odwiedziła punkt  Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Międzyzdrojach była grupa osób pomiędzy 31 a 49 rokiem, punkt odwiedziło około 600 osób .Około 60 osób zwróciło się do inspektora pracy po poradę. Najliczniej z porad prawnych korzystały osoby pomiędzy 19 a 30 rokiem życia. Była to grupa ok. 500 osób. Najczęściej poruszały one  tematy  dotyczące różnic pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, formami zatrudnienia, czas pracy w różnych formach zatrudnienia oraz konsekwencje wynikające z wykonywania i zatrudniania osób bez umów „na czarno”.Osoby odwiedzające punkt w grupie wiekowej pomiędzy 31 a 49 rokiem były najczęściej już zatrudnione czy to na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umów cywilno – prawnych. Głównymi tematami poruszanymi przez osoby tej grupy wiekowej to: czas pracy a przede wszystkim praca w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w święta i niedzielę oraz jakie działania należy podjąć w celu ustalenia stosunku pracy. Akcje takie jak ta mają również doprowadzić do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku sporządzania osobom wykonującym pracę sezonową, umów, czy to umowy o pracę czy umowy cywilno – prawne, a odprowadzanie między innymi składek na fundusz pracy  będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także osoby zatrudniane, do których skierowane były materiały informacyjne. Przeprowadzona akcja informacyjna miała na celu  wzmocnić świadomość społeczną  o tym, że umowa niezależnie od formy zatrudnienia to z jednej strony dowód potrzebny w razie dochodzenia swoich roszczeń przed sądami, a z drugiej potwierdza chęć uczciwego rozliczania się przedsiębiorcy z osobą wykonującą pracę.

Julianna Rogowska

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *