Dzień sołtysa

Międzyzdroje- 11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. W międzyzdrojskiej gminie , to święto połączono z Dniem Kobiet i Dniem Chłopaka. Uroczystość na którą przybyło ponad 70 osób odbyła się w świetlicy „Wiklina” w Wapnicy. Na sali zdecydowanie dominowała płeć piękna. Sekretarz Urzędu Miejskiego -Henryk Nogala złożył wszystkim życzenia w tym sołtysom sołectw :Pani Bożenie Magda-sołtys Wapnicy i sołtysowi Wicka -Piotrowi Płońskiemu. Wprawdzie Pan Piotr sołtysem jest od kilkunastu miesięcy a stałym mieszkańcem Wicka od 2008 roku zdążył już zaskarbić sobie zaufanie mieszkańców, którzy w 2015 roku wybrali go na sołtysa. Piotr Płoński od urodzenia mieszkał w Świnoujściu w przysłowiowym bloku. Jego marzeniem było zamieszkanie gdzieś w pobliskich okolicach . Od jakiegoś czasu rozglądał się ,za kupnem działki by zrealizować swoje marzenie i tak się stało. W 2008 roku kupił w Wicku działkę z pięknym widokiem na jezioro i rozpoczął budowę wymarzonego siedliska. To urocze miejsce z dala od miejskich blokowisk dziś stanowi ostoję życia gdzie wraz z żoną z każdym rokiem bardziej wtapiają się w miejscową społeczność realizując swoje marzenia. Oboje mówią, że, to miejsce urzekło ich pięknymi zachodami słońca i przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. Pewnego dnia Pan Piotr otrzymał propozycję objęcia stanowiska sołtysa na krótki okres do następnych wyborów. Podczas wyborów w 2015 roku okazało się, że otrzymał największą ilość głosów czego tak naprawdę się nie spodziewał zwłaszcza, że w Wicku mieszka zaledwie 7 lat. Od tej pory wspólnie z czteroosobową Radą Sołecką stara się rozwiązywać bieżące problemy mieszkańców .Na ogół są, to drobne sprawy ale i tych stara się nie zaniedbywać. Sukcesem , którym może się pochwalić są zabezpieczone środki w budżecie gminnym w kwocie 70 tys. zł. na projekt na przebudowę i remont ul. Żwirowej o której remont droga sama się prosi . Na ten cel m. in. mieszkańcy postanowili przekazać większą część funduszu sołeckiego jaki gmina przekazała na 2016 r. dla sołectwa Wicko. Wprawdzie , to niewielka kwota, bo zaledwie 18 tys. złotych z których sołtys planuje sfinansować montaż 4 lamp wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. W dalszych planach dla sołectwa Panu sołtysowi marzy się wygospodarowanie miejsca, które będzie służyć integracji mieszkańców. Na dzień dzisiejszy sołectwo Wicko liczące ok. 150 mieszkańców nie posiada takiego miejsca. A szkoda ponieważ można by na nim urządzić mały plac zabaw lub miejsce do grilowania i posiedzenia. Do spraw ważnych którymi chce się zająć należy też sprawa uruchomienia regularnej komunikacji w sołectwach. Obecnie autobusy PKS kursują wyłącznie w dni szkolne. W tej sytuacji osoby nie posiadające własnego środka komunikacji są w trudnej sytuacji. Biorąc pod uwagę kłopoty z miejscami parkingowymi w okresie sezonu letniego wielu mieszkańców sołectw chętnie by korzystało z przejazdu PKS pod warunkiem, że linia ta byłaby regularna ,dostosowana do potrzeb mieszkańców. Dodatkowym atutem takiej komunikacji było by też odciążenie parkingów miejskich. Melodią przyszłości-tak, to można nazwać jest zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wicko po byłym hotelu HANSA. Można powiedzieć, że ten pięknie położony teren wzdłuż jeziora jest atutem sołectwa Wicko. Dobrze by było na początek wykosić częściowo trzciny, które zasłaniają piękną krasę jeziora, postawić więcej ładnych ławek i posadzić kilka drzew. Nie są , to duże koszty a z pewnością Wicko było by lepiej odbierane przez letników .Kolejna sprawa, to ścieżka rowerowa wzdłuż drogi pomiędzy Wickiem i Wapnicą , której brak stanowi duże niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. Korzystając z tego, że w Polsce w dniu 11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa warto przybliżyć jego rolę jako gospodarza i opiekuna wsi ,sołectw. Można powiedzieć, że sołtys na wsi, to „mały burmistrz” pracujący bez wyznaczonych stałych godzin pracy przy współpracy z Radą Sołecką. To osoba obdarowana przez mieszkańców zaufaniem reprezentująca ich w gminie. W gminie Międzyzdroje każde z sołectw: Wicko, Wapnica , Lubin ma swojego sołtysa w tym jedną Panią sołtys.
W Polsce liczba sołtysów w 2009 roku, wynosiła 40306, w tym 12160 kobiet. Dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województw 2010. Jak widać z danych statystycznych , to Panowie wiodą prym. Pełnienie funkcji gospodarza wsi, choć jest tak naprawdę funkcją honorową, jest wyzwaniem i z pewnością nie polega tylko na pobieraniu podatków rolnych, czy od nieruchomości. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, organizuje zebrania wiejskie. Jest pośrednikiem między gminą a mieszkańcami wsi. Sołtysi na ziemiach polskich funkcjonowali od 1188 roku. Od wieku XV do XVII stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W latach 1954-1972 byli pośrednikami między mieszkańcami wsi, a gromadzką radą narodową, potem między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy. Teraz sołtysi są najczęściej radnymi o zdolnościach menadżerskich. Są to osoby, które aktywnie próbują wpływać na rozwój danej jednostki terytorialnej. Na dodatek to ważni partnerzy negocjacyjni między mieszkańcami a gminą lub wójtem W średniowieczu osoba (kmieć, mieszczanin, rycerz lub szlachcic) postawiona przez feudalnego pana na czele wsi. Sołtys w średniowiecznym systemie prawnym to także sędzia, a jego najważniejszą funkcją było przewodniczenie ławie sądowej, z którego to tytułu pobierał 1/3 opłat (kar) sadowych. Sołtys odbierał również czynsze od osadników, otrzymując jako uposażenie zazwyczaj 1/6 czynszów lub prawo posiadania co szóstego łanu osadzonego we wsi (w przypadku trudnych warunków nawet co trzeciego łanu). Łany te wchodziły w skład dziedzicznego sołectwa, które sołtys otrzymywał od pana danej ziemi. Sołtys miał także prawo do posiadania młyna, karczmy, zagrody rzemieślników. Jako lennik swego pana, sołtys zobowiązany był do konnej służy zbrojnej.

Tekst i foto Julianna Rogowska
w oparciu o Wikipedię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *