DOCENIENI ZA PRACĘ

Międzyzdroje- podczas Sesji UM, która odbyła się w Międzynarodowym Domu Kultury w dniu 3 marca miejscowe władze podziękowały ,za współpracę odchodzącej dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Pani Arlecie Siarkiewicz- Hoszowskiej, która stanowisko dyrektora WPN objęła po odwołaniu Ireneusza Lewickiego, który przez ponad 20 lat był dyrektorem WPN. Nowa Pani dyrektor swą funkcję pełniła zaledwie 18 miesięcy i została odwołana w lutym br. przez ministra środowiska. Wcześniej pracowała m. in. w Nadleśnictwie Kliniska. Była też dyrektorem Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Była dyrektor powiedziała, że pożegnania zawsze są smutne ale cieszy się, że przez ten krótki czas swego urzędowania udało jej się wprowadzić w życie pewne przedsięwzięcia z których jest zadowolona i ma nadzieję na ich kontynuację.
Gromkie słowa podziękowań i wyróżnienie w postaci Listu Gratulacyjnego, za duży wkład pracy popłynęły też od burmistrza Leszka Dorosza i przewodniczącego Rady Miejskiej do Pani Ewy Lewandowskiej. Przyjmując, to wyróżnienie podkreśliła , że na ten sukces zapracował cały zespół pracowników OPS-u z którym na co dzień jako kierownik Świetlicy Środowiskowej pracuje realizując nowatorskie programy dla dzieci i rodziny
pt. “Pobaw się ze mną” oraz “Razem śmielej i weselej” ,z których każdy uzyskał dofinansowanie ministerstwa po 40 tys. zł zyskując rekomendację do realizacji jako innowacyjne, nowatorskie programy, które znalazły się w gronie najlepszych 20 w Polsce. Oba projekty w założeniu miały na celu zjednoczenie rodzin w oddziaływaniu wychowawczym , wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich i wzmocnienie rodzin.
Kolejną osobą, która otrzymała wyróżnienie była Pani Krystyna Marzec zatrudniona w Domu Wczasów Dziecięcych . Jej przełożony dyrektor – Andrzej Jędrzejewski obecny na sesji pod adresem swojej pracownicy nie szczędził słów pochwały ,za jej wyjątkową osobowość , kreatywność,podejmowane działania w pracy ,za aktywne podejście do obowiązków zawodowych ,za wciąż nowe , dobre pomysły w pracy i pozytywne podejście do życia i ludzi. To właśnie te cechy zdecydowały o tym, że powierzył jej społeczną funkcję kierownika remontu placówki DWD z której Pani Krystyna wywiązała się wyjątkowo dobrze. Cała placówka została odmalowana a koszt remontu ograniczył się tylko do zakupu farby. Dzięki jej pozytywnej energii do remontu włączyli się też współpracownicy placówki dzięki którym budynek odmłodniał , wypiękniał i widać w nim kobiecą rękę i zmysł artystyczny.

Tekst i foto-Julianna Rogowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *