24 Międzyzdrojska Drużyna Starszoharcerska “Feniksy”

24.02 był dla nas dniem przełomowym. To w tym dniu nasza drużyna zakończyła okres próbny. Od tego symbolicznego dnia (24 – numer drużyny i 02 – druga drużyna starszoharcerska w Hufcu Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP) będziemy widnieć jako 24 Międzyzdrojska Drużyna Starszoharcerska “Feniksy”.

W związku z tym, harcerze naszej Drużyny przygotowali dla swoich zaproszonych gości grę terenową “Bieg po barwy”. Uczestnicy biegu mieli okazję być na punktach związanych z ochroną przeciwpożarową, musztrą, pionierką, historią i symboliką ZHP, samarytanką i terenoznawstwem.

Pod koniec gry odczytano rozkazy Komendanta Hufca oraz Drużynowego 24 MDSH “Feniksy”.

Podczas odczytania rozkazu Komendanta Hufca dowiedzieliśmy się o mianowaniu pwd. Tomasza Rychłowskiego (Drużynowego 34 DH “Orlęta” im. Orląt Lwowskich) na Zastępcę Komendanta Hufca. Druhu Tomku: serdecznie z całego serca gratulujemy!

Podczas odczytania rozkazu Drużynowego 24MDSH “Feniksy” byliśmy świadkami złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego w obecności instruktorów ZHP oraz uczestników gry przez druhnę Ewelinę Wancisiewicz.

Kolejnym punktem była zmiana na funkcji Przybocznego Drużyny. HO Łukasza Woźniaka zmieniła druhna Ewelina Wancisiewicz. Druhu Łukaszu: dziękujemy za miłą współpracę i wierzymy, że gdy wrócisz na stałe znów w nasze okolice, będziesz dalej do nas wpadał :). Druhnie Ewelinie gratulujemy złożenia Przyrzeczenia i nowej funkcji. Liczymy na spełnianie się w naszej Drużynie.

Ostatnim punktem oficjalnej części był rytuał ognia, w którym harcerze 24 MDSH dostali Barwy Drużyny. Arcymag ognia (druh Przemek) odprawił rytuał mający na celu przywołanie żywiołów pod przewodnictwem żywiołu ognia, który w postaci Feniksów miał zostać na chustach. Rytuał zakończył się pełnym sukcesem i Harcerze mogli nałożyć Feniksy na swoje barki. Arcymag zaznaczył, że choć są one podobne, każda a nich jest inna – tak samo jak harcerze 24 MDSH i to sprawia, że atmosfera w naszej Drużynie jest wyjątkowa.

Na sam koniec gospodarze zaprosili gości na tradycyjne ognisko, na którym były kiełbaski, pieczony chleb i ziemniaczki :).

Dziękujemy za przybycie:
Komendzie Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP,
26 Gromadzie Zuchowej “Leśne Elfy”,
44 Gromadzie Zuchowej “Pracowite Pszczółki”,
14 Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Zawadzkiego,
34 Drużynie Harcerskiej “Orlęta” im. Orląt Lwowskich,
Harcerskiemu Klubowi Łączności “Horyzont” SP1ZZW,
osobom spoza harcerstwa

oraz tym, którzy z różnych względów chcieli, lecz nie mogli z nami być 🙂

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu:
Domowi Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
Posterunkowi PSP w Międzyzdrojach
OSP w Międzyzdrojach

Dziękuję osobiście harcerzom 24MDSH za zorganizowanie “Biegu po barwy”. Jesteście wielcy!

Z wyrazami szacuneczku,
Drużynowy 24 MDSH “Feniksy”
ćw. Przemysław Wiaderski

Fot. pwd. Tomasz Rychłowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *