Znamy zachodniopomorskich „Sołtysów Roku 2021”

Najlepsi, tegoroczni, zachodniopomorscy sołtysi pochodzą z gmin: Stargard, Kalisz Pomorski i Krzęcin. Laureatami dziewiątej edycji plebiscytu zostali: Wioletta Zientek z Rogowa, Violetta Zbytek z Białego Zdroju oraz Maciej Radomiak z Objezierza. O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 65 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich.

Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 kwietnia br. Po rozpatrzeniu wniosków kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa przyznał trzy równorzędne wyróżnienia. Największą ilość punktów uzyskali: Wioletta Zientek z Rogowa (gmina Stargard), Violetta Zbytek z Białego Zdroju (gmina Kalisz Pomorski) oraz Maciej Radomiak z Objezierza (gmina Krzęcin).

Potrafią słuchać mieszkańców i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, dbają o rozwój swoich wsi. Sołtysi to tak naprawdę liderzy swoich małych ojczyzn, wokół których skupia się życie kulturalne i społeczne. Dzięki nim miejscowości tętnią życiem każdego dnia – mówił wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Wioletta Zientek pełni funkcję sołtysa od 2019 r. Jest pomysłodawcą, animatorem, organizatorem i wykonawcą. Rozwija zdolności drzemiące w ludziach, integruje całą społeczność sołectwa, a także kultywuje często zapomniane tradycje. Stworzyła kluczowe miejsca integracji lokalnej społeczności. Organizuje różne akcje społeczne, m.in. porządkowanie ulic, estetyzacja sołectwa. Stworzyła placówkę dziennego wsparcia dla dzieci, utworzyła kładkę nad Iną, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa poprzez m.in. wymianę znaków drogowych czy montaż nowych lamp. Violetta Zbytek za działalność na rzecz społeczności lokalnej w 2017 r. zdobyła tytuł osobowości roku. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, którego głównym celem jest obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy i sytuacji społeczno-zawodowej kobiet w Białym Zdroju i okolicach. Dba o ład przestrzenny, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej. W 2019 r. sołectwo Biały Zdrój zdobyło I miejsce i tytuł „Piękna zachodniopomorska wieś”. Maciej Radomiak został sołtysem Objezierza w 2019 r. Założył KGW w Objezierzu, które liczy 42 osoby i jest jednym z najbardziej aktywnych kół gospodyń w powiecie choszczeńskim. Sołtys prowadzi także działania sprzyjające ochronie środowiska m.in. „Dzień krokusa” podczas którego mieszkańcy sołectwa sadzą bulwy krokusów przez swoimi domami. Pełni funkcję radnego Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” reprezentując sektor społeczny. W dobie pandemii systematycznie realizuje działania wspierające najbardziej potrzebujących mieszkańców w zakresie realizacji zakupu żywności i leków czy dostarczania maseczek ochronnych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Będą to gratyfikacje finansowe. Każda w wysokości 5 tys. zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top