Znamy odpowiedzi burmistrza w sprawie spółki PGK Eksploatacja pisze portal ikamień.pl

Znamy odpowiedzi burmistrza w sprawie spółki PGK Eksploatacjafot. Sławomir Ryfczyński

Burmistrz Stanisław Kuryłło odpowiedział na nasze pytana w sprawie nowej spółki. Jak wynika z treści jego stanowiska o niczym nie wiedział a za wszystko odpowiada prezes Adrian Guranowski.

Burmistrz nie wiedział o powołaniu Spółki PGK Eksploatacja. Nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Sprawa nie stawała na zgromadzeniu wspólników, w którym burmistrz ma prawo uczestniczyć. „Zgromadzeniu wspólników nie przekazywano informacji o utworzeniu spółki zależnej, co potwierdza treść protokołów. W dniu 19 grudnia 2019 roku zażądałem wszystkich dokumentów spółki PGK za rok 2018 i 2019 i po analizie stwierdzam, że brak jest w nich bezpośredniej informacji o utworzeniu spółki PGK Eksploatacja” odpowiada Kuryłło.

Nie wyrażał zgody na sprzedaż udziałów. Zarówno o sprzedaży udziałów jak i o trybie tej sprzedaży zadecydował jednoosobowo prezes PGK Adrian Guranowski.

Burmistrz nie odpowiedział na nasze zapytanie czy uważa że tryb sprzedaży udziałów tj. bez podania tego faktu do publicznej wiadomości jest prawidłowy transparentny? Stwierdził, że jest zgodny z prawem ale w odczuciu wielu osób budzi wątpliwości. Nie odpowiedział nam czy on sam podziela wątpliwości wielu osób czy też nie. W tym zakresie stanowiska Kurylly nie poznaliśmy.

Kuryłło nie odpowiedział także na pytanie kto pełnił funkcję prezesa Spółki w czasie gdy sąd zawiesił Adriana Guranowskiego. Postanowienie sądu w tej sprawie miało rygor natychmiastowej wykonalności. Bez znaczenia było tu wniesienie odwołania.

Pojawia się pytanie jak w praktyce wygląda nadzór burmistrza nad największą gminną spółką. PGK dysponuje kapitałem założycielskim sięgającym kilkunastu milionów złotych. Wyemitowało obligacje o wartości kilkunastu milionów. Realizuje podstawowe zadania dla Gminy Kamień Pomorski o strategicznym wręcz znaczeniu. Dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczanie miasta. Tymczasem z odpowiedzi Kuryłły można odnieść wrażenie, że nie wiedział o powołaniu PGK Eksploatator, nie był informowany ani o powstaniu spółki ani o sprzedaży udziałów. Nie wiedział też o tym w jakim trybie te udziały sprzedano. Wygląda też na to, że przez jakiś okres czasu w Spółce w ogóle nie było prezesa.

PGK jest spółka komunalna. W spółce funkcjonuje Rada Nadzorcza. Którzy członkowie rady byli delegowani przez Burmistrza? Czy członkowie rady wykonywali swoje zadania w interesie gminy, czy składali sprawozdania burmistrzowi utrzymywali z nim kontakt? Czy burmistrz udzieli im absolutorium? Czy Burmistrz interesował się jakie uchwały podejmowała Rada – np. uchwała upoważniająca Przemysława Gardockiego do zawarcia umowy sprzedaży udziałów Adrianowi Guranowskiemu. W dokumentach PGK powinna być informacja o posiadanych udziałach w innych spółkach. Powinna być zgoda spółki PGK dla Adriana Guranowskiego na zasiadanie w zarządzie innej spółki. Żadnego z tych dokumentów Kuryłłe nie przedstawiono?

Poniżej pełny tekst naszych pytań i odpowiedzi.
Jak je Państwo oceniacie?

Czy jako główny udziałowiec spółki PGK Kamień Pomorski wiedział Pan o powołaniu spółki PGK Eksploatacja?

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z umowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Spółkę PGK Eksploatacja powołał Adrian Guranowski prezes ww. Przedsiębiorstwa. Nie uczestniczyłem w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani w Zgromadzeniu Wspólników spółki PGK, na której zapadłyby decyzje o powołaniu spółki zależnej. Wiedza taka mogłaby być zawarta w protokołach i uchwałach RN. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych protokoły i uchwały rad nadzorczych spółek są przechowywane w siedzibie spółek. Zgromadzeniu wspólników nie przekazywano informacji o utworzeniu spółki zależnej, co potwierdza treść protokołów. W dniu 19 grudnia 2019 roku zażądałem wszystkich dokumentów spółki PGK za rok 2018 i 2019 i po analizie stwierdzam, że brak jest w nich bezpośredniej informacji o utworzeniu spółki PGK Eksploatacja.

Czy wyrażał Pan zgodę na sprzedaż udziałów w tej spółce prywatnym podmiotom?

Do mnie, jako Burmistrza Kamienia Pomorskiego nie wpłynął wniosek o wyrażenie zgodny w tej sprawie, czy też wydanie opinii. Z dokumentów wynikających z KRS oraz z treści umowy spółki PGK Eksploatacja wynika, że zgoda na zbycie udziałów nie była wymagana. O sprzedaży udziałów mógł zdecydować jednoosobowy prezes Spółki PGK sp. z o.o.

Czy uważa Pan że tryb sprzedaży udziałów tj. bez podania tego faktu do publicznej wiadomości jest prawidłowy transparentny?

Według wiedzy uzyskanej od analizujących sprawę prawników tryb sprzedaży jest zgodny z prawem, jednakże w odczuciu wielu osób jest on nietransparentny i budzący wątpliwości. O trybie sprzedaży udziałów zdecydował jednoosobowy prezes PGK sp. z o.o.

Czy znany jest Panu cel powołania tej spółki?

PGK Eksploatacja sp. z o.o. została utworzona jako tzw. spółka celowa PGK sp. z o.o. Celem tej spółki miało być pozyskanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie niektórych kategorii odpadów. Spółka PGK Eksploatacja miała przede wszystkim pozyskiwać i wdrażać technologię, która miała pozwolić na zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych odpadów biodegradowalnych.

Jakie kroki podjął Pan w związku z zawieszeniem Adriana Guranowskiego w pełnieniu funkcji prezesa zarządu PGK? Kto w okresie zawieszenia sprawował funkcję prezesa w PGK? Czy Adrian Guramowski otrzyma wynagrodzenie za czas zawieszenia?

Nie podejmowałem żadnych kroków prawnych ze względu na wdrożoną procedurę odwoławczą do sądu od postanowienia prokuratora o zawieszeniu prezesa. Ostatecznie sąd uchylił postanowienie prokuratora uznając środki zapobiegawcze za bezzasadne.

W czasie trwania zawieszenia Prezes PGK nie pobierał wynagrodzenia. Prezes ma prawo do otrzymania wynagrodzenia.

źródło: www.ikamien.pl

Komentarz

Pan Burmistrz Stanisław Kuryłło wreszcie był łaskaw odpowiedzieć na pytania zadawane mu przez portal i.kamień,pl. Jak na razie nie znamy odpowiedzi Pana Burmistrza na pytania radnych, Jak na razie nie spodziewam się byśmy dowiedzieli się czegoś  więcej w tym temacie.

Ale temat jest jak rzeka i rodzą się kolejne pytania. Na pytania zadane przez redakcję w dniu 19 grudnia Burmistrz potrzebował ponad 10 dni. Ile mu zajmie odpowiedź na pytanie Radnych?

Panie Burmistrzu czy zdaje Pan sobie sprawę, że nie wykonanie wyroku Naczelnego Sądu  Administracyjnego z 2019 roku jest przestępstwem za które odpowiada Prezes Guranowski a pośrednio i Pan ponosi za to odpowiedzialność. Informacja sądu jest znana publicznie już od ponad pół roku. Co zrobił Pan jako  Burmistrz Gminy która posiada w Spółce PGK ponad 99% udziałów z tym faktem. Dlaczego został zlikwidowany zakład pogrzebowy działający przy tym przedsiębiorstwie wiele lat? Zakład pogrzebowy był dochodowy przynosił spore zyski. Dziś zakładu pogrzebowego nie ma, nie wiem tylko czy Pan Burmistrz wie że w miejscu siedziby Zakładu Pogrzebowego PGK działa już prywatna firma, Pracownicy tej firmy siedzą za tymi samymi biurkami i na tych samych krzesłach, korzystają z tych samych magazynów i tego samego sprzętu. Prywatnej spółce interes się opłaca a Spółce PGK nie. Czy na pewno?  Spółka której właścicielem jest Gmina jest poważnie zadłużona. Wątpię czy ktoś jest w stanie ustalić na co poszły zaciągnięte na różne inwestycje środki. Chyba, że zrobi to CBA. Tylko musi się za to ostro zabrać. Sprawę będziemy badać i szukać odpowiedzi, nie tylko burmistrza. Mam nadzieję że odpowiedź otrzymamy od Prokuratury, CBA   i Sądu, a jak to nie pomorze to mieszkańcy gminy Kamień Pomorski powinni zorganizować referendum i podziękować obecnemu Burmistrzowi za pracę. A nowo wybranego Burmistrza  zobowiązać za wyjaśnienie tych spraw do samego końca.

W.T.

Jeden komentarz “Znamy odpowiedzi burmistrza w sprawie spółki PGK Eksploatacja pisze portal ikamień.pl”

  • wiochmen

    mówi:

    no co wy?w gazetce pana Ukraińskiego nic na ten temat się nie pisze czyli nie ma problemu.
    Tez na ten temat – składaj mieszkańcu gminy deklarację w sprawie śmieci – masz dopiąć do tego zaświadczenie za wodę bo to jest powiązane — ale nie wydadzą ci zaświadczenia bo nie umieją – podobno w następnym tygodniu .
    No – trza odstać jak za komuny do urzędnika -nic nie załatwić – iść drugi,trzeci,dziesiąty raz …. po co to komu????

Dodaj komentarz

To top