Zbiornik retencyjny w Międzyzdrojach – kolejny etap działań

Jak zapewne Wszyscy pamiętają w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w zapewnieniu ciągłości dostaw wody wszystkim mieszkańcom miasta na początku grudnia 2020r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzyzdrojach wraz z budową zbiornika wody czystej 2x500m3”.

Po wielu miesiącach konsultacji oraz żmudnych prac projektowych w dniu 22.06.2021r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim została złożona dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 16.08.2021r. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę dla ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

Jest to bardzo ważny projekt, a w nim szalenie ważnym etapem jest budowa zbiornika retencyjnego. Te wielofunkcyjne zbiorniki wodne pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy, jak i powodzi. Małe i duże – poprawiają bilans wodny w swojej okolicy. Dlatego budowa zbiorników retencyjnych to jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu, jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska- również dla przyszłych pokoleń. Bardzo się cieszę, że udało się nam poczynić kolejny krok w tym kierunku– zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.

Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiło rozpoczęcia kolejnego etapu, którego efektem będzie wybudowanie zbiornika wody czystej 2x500m3 oraz remont istniejącego zbiornika. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe mające na celu wybranie wykonawcy generalnego.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

To top