XVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

W dniu dzisiejszym odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Zgodnie z porządkiem, obrady otworzyły sprawozdania z działalności przewodniczącej rady i burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. W dalszej części, głos zabierali kolejno sołtysowe (na terenie Gminy Dziwnów jest sześć sołectw), prezentując podsumowanie swoich (i rad sołeckich) aktywności w roku 2019.

O stanie (i poziomie realizacji) gminnych inwestycji, mówił natomiast Łukasz Dzioch (zastępca burmistrza). Jak wspomniał, prace przy przebudowie ulicy 1-Maja w Dziwnówku idą pełną parą, podobnie jak przy remoncie ulicy Plażowej w Międzywodziu. Zaznaczył przy tym, że w każdym z tych przypadków nie ma zakłóceń w bieżącym harmonogramie, co pozwala mieć nadzieję, że koniec prac, będzie miał miejsce w terminie. Ruszyły także przygotowania do rozpoczęcia budowy systemu odprowadzania wód opadowych w Międzywodziu. Faza dokumentacyjna i projektowa została zakończona, a po otrzymaniu stosownych zezwoleń, budowa systemu zostanie rozpoczęta.

Ruszyły także procedury, mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na budowę zbiornika retencyjnego i stacji uzdatniania wody w Międzywodziu (woda z tej stacji ma założeniu docierać do tej części Gminy Dziwnów, która znajduje się na wyspie Wolin). Swoje sprawozdania z rocznej działalności przedstawiły też działające w ramach Rady Miejskiej komisje.

W części przeznaczonej na wnioski, głos zabrał radny Piotr Sokół, wnioskując o rozpisanie konkursu na zagospodarowanie (przygotowanie projektu) parku przy ulicy H. Sienkiewicza w Dziwnowie (chodzi o część, która nie została jeszcze objęta rewitalizacją). Etap głosowań, rozpoczęło głosowanie nad uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziwnów na 2020-2032. Zmiana w tej prognozie była związana z koniecznością przesunięcia środków m.in. na dofinansowanie budowy Domu Kultury, dodatkowe remonty dróg oraz budynku dziwnowskiego OPS. Pozostałe głosowania obejmowały kwestie dzierżawy gruntów.

Krzysztof Zawiliński
To top