05-02-2020 » Kamień Pomorski

XVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

W dniu dzisiejszym odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Zgodnie z porządkiem, obrady otworzyły sprawozdania z działalności przewodniczącej rady i burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. W dalszej części, głos zabierali kolejno sołtysowe (na terenie Gminy Dziwnów jest sześć sołectw), prezentując podsumowanie swoich (i rad sołeckich) aktywności w roku 2019.

O stanie (i poziomie realizacji) gminnych inwestycji, mówił natomiast Łukasz Dzioch (zastępca burmistrza). Jak wspomniał, prace przy przebudowie ulicy 1-Maja w Dziwnówku idą pełną parą, podobnie jak przy remoncie ulicy Plażowej w Międzywodziu. Zaznaczył przy tym, że w każdym z tych przypadków nie ma zakłóceń w bieżącym harmonogramie, co pozwala mieć nadzieję, że koniec prac, będzie miał miejsce w terminie. Ruszyły także przygotowania do rozpoczęcia budowy systemu odprowadzania wód opadowych w Międzywodziu. Faza dokumentacyjna i projektowa została zakończona, a po otrzymaniu stosownych zezwoleń, budowa systemu zostanie rozpoczęta.

Ruszyły także procedury, mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na budowę zbiornika retencyjnego i stacji uzdatniania wody w Międzywodziu (woda z tej stacji ma założeniu docierać do tej części Gminy Dziwnów, która znajduje się na wyspie Wolin). Swoje sprawozdania z rocznej działalności przedstawiły też działające w ramach Rady Miejskiej komisje.

W części przeznaczonej na wnioski, głos zabrał radny Piotr Sokół, wnioskując o rozpisanie konkursu na zagospodarowanie (przygotowanie projektu) parku przy ulicy H. Sienkiewicza w Dziwnowie (chodzi o część, która nie została jeszcze objęta rewitalizacją). Etap głosowań, rozpoczęło głosowanie nad uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziwnów na 2020-2032. Zmiana w tej prognozie była związana z koniecznością przesunięcia środków m.in. na dofinansowanie budowy Domu Kultury, dodatkowe remonty dróg oraz budynku dziwnowskiego OPS. Pozostałe głosowania obejmowały kwestie dzierżawy gruntów.

Krzysztof Zawiliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *