Wystawa malarstwa Stefana Jędrzejewskiego

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Artysta mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy zatytułowanej „Stefan Jędrzejewski. Malarstwo”, który odbędzie się już w ten piątek, 18 marca br., o godzinie 18.00 w nowej siedzibie naszego Muzeum przy ulicy Adama Mickiewicza 34.
Stefan Jędrzejewski urodził się w 1942 r. w obozie na Pawiaku, do którego za prowadzenie działalności konspiracyjnej w Związku Walki Zbrojnej zesłani zostali jego rodzice. ZWZ-etowska przeszłość przypominała o sobie także po wojnie. W okresie stalinowskim uznana za „wrogów Polski Ludowej” rodzina Jędrzejewskich zmuszona była do częstych zmian miejsca zamieszkania przebywając w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Ośnie Lubuskim, Kożuchowie i Warszawie.
Kamieński artysta-malarz uczęszczał do szkół średnich w stolicy i w Namysłowie. Gdy postanowił związać się ze sztuką wstąpił do szczecińskiego Liceum Plastycznego. W okresie swej nauki w mieście nad Odrą był po raz pierwszy w Kamieniu Pomorskim, gdzie podczas jednego z plenerów rysował zrujnowany wówczas ratusz. Egzamin dojrzałości zdał w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie działał również w grupie teatralnej występując na scenie wspólnie z Jerzym Trelą. Po maturze wstąpił na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kształcił się m.in. w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej.
Po ukończeniu studiów w 1969 r. zamieszkał w Kamieniu Pomorskim. W naszym mieście związał się regionalnym ruchem kulturalnym w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Miał też własną pracownię, która znajdowała się na poddaszu Pałacu Biskupiego będącego wówczas siedzibą Powiatowej Biblioteki Publicznej. W latach 70. XX w. działał w kamieńskim Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Powiększenie”. Pracował też w zlikwidowanym na początku lat 90. Kamieńskim Domu Kultury znajdującym się w budynku dzisiejszej Prokuratury Rejonowej. W 1990 r. zaangażował się w działalność pisma „Kamień Pomorski” (noszącego początkowo tytuł „Echo Kamienia”) wchodząc w skład kolegium redakcyjnego tej gazety. W kolejnych latach prowadził galerię sztuki we wsi Radawka na terenie gminy Kamień Pomorski.
Stefan Jędrzejewski nie ograniczał swej działalności jedynie do Kamienia. Współpracował ze szczecińską grupą artystyczną „BRAMA” i Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Był wiceprezesem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Szczecinie. Jego obrazy wystawiane są w Polsce i poza jej granicami. Artysta, nestor kamieńskich twórców jest niewątpliwie najważniejszą postacią dla kamieńskiego malarstwa. Wernisaż jego prac już w piątek w MHZK.
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *