Wymiana polsko-niemiecka…

Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie zrealizowała międzynarodowy projekt.

W ramach realizacji programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, projektu zatytułowanego ”Nowe otwarcie na różnorodność kulturową” zrealizowaliśmy także cel podtrzymania współpracy ze szkołą partnerską Europaschule Werneuchen.

Pobyt uczniów naszej szkoły od 18 do 22 września 2023 r. w zaprzyjaźnionej szkole w Werneuchen umożliwił nie tylko intensywniejszą, niż na co dzień, naukę języka niemieckiego i angielskiego, ale także poznanie ciekawych miejsc, m.in. Berlina, Poczdamu, Spreewaldu.

Dowodem na to, jak ciekawie nasi uczniowie spędzili czas w Niemczech są liczne zdjęcia, dokumentujące naukę przez zabawę, integrację z rówieśnikami z kraju sąsiadów oraz realizację ww. projektu (dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży).
Bezpośredni kontakt z mieszkańcami Niemiec, a zatem ich językiem, kulturą i obyczajami, to przygoda, która na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników wymiany.

Kierownik wycieczki: dyrektor Monika Hołdyńska

oraz opiekun wycieczki, nauczyciel języka niemieckiego: Anna Nieroda-Kowal

To top