Wygrana klienta z bankiem

Tomasz Sadlik udostępnił publikację: Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Miło nam poinformować, iż dnia 22.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (sygn.akt: I C 703/22) wydał wyrok na podstawie, które stwierdził, iż umowa łącząca powodów z pozwanym bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 701.637,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 zł.

Sędzia w ustnych motywach rozstrzygnięcie wyroku podała, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone dotyczące zasad ustalania kursu służącego zarówno do wypłaty kredytu jak i spłaty poszczególnych rat. Sędzia wskazała, że w umowie brak jest określonych zasad wyznaczania kursu, a tym samy postanowienia denominacyjne nie są transparentne, podczas gdy przepisy Unijne nakładają taki obowiązek. Sędzia podała również, że brak w polskim systemie prawnym jakiegokolwiek przepisu, którym Sąd mógłby zastąpić postanowienia niedozwolone. Wyrok wydała SSR del. Anna Baran Wyrok jest nieprawomocny. #Umowa nieważna#BOŚ#kredytCHF

Skomentuj: https://www.linkedin.com/comm/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6968286883063693312?midToken=AQHkhbIfnpAglw&midSig=2HKvcbEPUtGqo1&trk=eml-email_notification_digest_01-notifications-4-null&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-notifications-4-null-null-99344a%7El7hxiont%7Ezx-null-voyagerOffline&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BV5lUkUebSJi5UFU0DMYsxQ%3D%3D

To top