Wspomnienie Pana Eugeniusza Koniecznego profesora szkoły średniej , nauczyciela fizyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.

Larysa Mitzner
Miesiąc październik 2015 roku był czasem pożegnania przez mieszkańców naszego miasta wyjątkowego człowieka , znakomitego nauczyciela i wychowawcy Pana Eugeniusza Koniecznego.  Dziełem jego życia była edukacja młodego pokolenia, a misji tej poświęcił się z dużym zaangażowaniem, gdyż zawsze uważał że jeśli coś się robi , należy to robić dobrze.
Profesor Eugeniusz Konieczny urodził się 14 10 1935 roku w Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam ukończył istniejące od 1836r Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, szkołę średnią z wielkimi tradycjami. W 1953 r otrzymując nakaz pracy wyjechał do Dziwnowa, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel Szkoły Powszechnej. W 1957 roku wstępuje do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jednocześnie pracuje w Dziwnowie i  podejmuje decyzję o dalszym rozwoju zawodowym. Jego pasją była fizyka, więc 1962 roku kończy Studium Nauczycielskie  o tej specjalności w Toruniu , zaś w 1970 roku studia magisterskie w Instytucie  Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1969 roku rozpoczyna pracę  jako nauczyciel fizyki i elektrotechniki w Zespole Szkół Zawodowych w Kamieniu Pomorskim, potem przemianowanym na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Była to jego macierzysta placówka , w której w latach 1976-81 pełnił  również funkcję vice dyrektora  szkoły do spraw wychowawczych . Będąc dobrym wykładowcą oraz pełnym spokoju wewnętrznego wychowawcą nie stronił od pomocy dyrektorom innych szkół mających braki kadrowe w jego specjalności. W 1964 roku był nauczał fizyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy POM  w Kamieniu Pomorskim, a także był nauczycielem matematyki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Dziwnowie. W 1983 roku zaczął pracować w Szkole Podstawowej nr 2 , ucząc młodzież fizyki oraz pełniąc funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Jako wychowawca znakomicie sprawdzał się w tej  roli w internacie Zespołu Szkół Zawodowych.  Lubiany przez młodzież, często organizował wraz z nią imprezy okolicznościowe. Zarówno w Dziwnowie jak i w Kamieniu Pomorskim prowadził drużyny harcerskie, pracował jako instruktor harcerstwa na obozach zimowych i koloniach letnich. Był wyjątkowym pedagogiem. Wszystkim imponował jego spokój, zrównoważenie, dojrzałość pedagogiczna, znakomita wiedza oraz umiejętności dydaktyczne. Był lubiany przez grono pedagogiczne oraz szanowany przez młodzież.   Decyzją Kuratora Oświaty w Szczecinie w roku 1972 został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej Zespołu Szkół Zawodowych w Kamieniu Pomorskim. Za swoją pracę pedagogiczną  był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany
Rok 1963 – Srebrna Odznaka Gryfa Pomorskiego za zasługi przy zagospodarowaniu województwa szczecińskiego
Rok 1975 – Złoty Krzyż Zasługi za 20 letnią nienaganną pracę pedagogiczną

Rok 1984 – Medal 40 lecia Polski Ludowej
Rok 1987 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za 30 letnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną

Cześć Jego Pamięci !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *