Wsparcie, które ma zapobiegać poważniejszym kryzysom. W czwartek otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kołobrzegu

Wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy może wywołać poważny kryzys psychiczny. Doświadcza go raz w życiu nawet jedna czwarta społeczeństwa. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. Wsparcie takie otrzymamy w sześciu Regionalnych Centrach Kryzysowych, które powstają w ramach Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. W czwartek otwarcie takiego punktu w Kołobrzegu.

W czwartek, 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.30 odbędzie się oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kołobrzegu, które znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Artura Grottgera 11. Na spotkaniu władze regionu reprezentować będzie Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, realizowany jest przy wsparciu środków Unii Europejskiej, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.

W sześciu powiatowych RCK-ach oferowane jest wsparcie w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma ono pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, stanąć na nogi, zapobiec ewentualnej chorobie lub zaburzeniom. Oprócz punktów stacjonarnych w każdym centrum pracują zespoły mobilne, które służą wsparciem na miejscu zdarzenia bądź w miejscu zamieszkania.

Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top