Wsparcie dla ZAZ-ów w Kamieniu Pom., Juchowie i Gryfinie

Zakłady Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, Juchowie (gm. Borne Sulinowo) i Gryfinie z dotacjami, które mają pomóc pokryć bieżące koszty działania placówek. W przedstawicielami ZAZ-ów spotkała się Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Podpisano umowy.

Placówki z Kamienia Pom., Juchowa i Gryfina otrzymały dotacje z budżetu województwa. Mają pomóc pokryć  koszty funkcjonowania ZAZ-ów. W sumie do dziesięciu zakładów z województwa zachodniopomorskiego trafi 5,6 mln zł. Pozostałe koszty pokrywane są ze środków PFRON będących z dyspozycji marszałka, PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń dla organizatora oraz z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej.

– Na początku roku spotykamy się z przedstawicielami zakładów aktywności zawodowej, by podpisać umowy, ale i porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoją placówki. A tych w czasie pandemii nie brakuje. W dziesięciu zachodniopomorskich ZAZ-ach zatrudnionych jest ponad 700 osób z niepełnosprawnością. Współpracujmy z tymi placówkami, to naprawdę sprawdzeni partnerzy  – mówi członkini Zarządu Anna Bańkowska.

ZAZ w Kamieniu Pomorskim specjalizuje się w usługach gastronomicznych – zajmuje się przygotowywaniem i dowozem posiłków. Zatrudnia 61 osób z niepełnosprawnością. Ze środków województwa otrzyma 497 tys. zł dofinansowania.

Natomiast od grudnia 2018 r. na terenie gospodarstwa biodynamicznego Fundacji im. Stanisława Karłowskiego działa Zakład Aktywności Zawodowej z Juchowie. W placówce zatrudnionych jest 50 osób z niepełnosprawnością. ZAZ prowadzi działalność produkcyjno-usługową w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Przygotowuje osoby z niepełnosprawnością do pracy na stanowiskach: ogrodnik/ zbieracz ziół, pomocnik piekarza, pracownik przetwórstwa żywności oraz pracownik terenów zielonych.  Przyznana dotacja dla placówki wynosi 340 tys. zł.

Ekologicznie w Juchowie. Oficjalne otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej

Natomiast Powiatowy ZAZ w Gryfinie otrzymał dotacje w wysokości 250 tys. zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Placówka zatrudnia ocenie 40 osób z niepełnosprawnością  (dane ze stycznia br.) i oferuje usługi w takich działach jak: produkcja podpałki ekologicznej, krawiectwo, niszczenie dokumentów,  usługi pakowania i konfekcjonowania, sprzątanie, ogrodnictwo. Prowadzi też  strzelnicę sportową.

To top