WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTOTIUM DLA BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

22 lipca okazał się ważnym dniem dla Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka. Podczas 39-tej Sesji Rady Miejskiej radni po analizie raportu gminnego udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Głosowało 13-tu Radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Ponadto zapoznano się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach i wystąpiła o udzielenie absolutorium włodarzowi miasta. Tu Radni byli jednogłośni.

Rozległy się brawa dla burmistrza, jego zastępczyni, Pani skarbnik oraz wszystkich pracowników urzędu i jednostek podległych. Radni wyrażali wyrazy uznania dla organizacji pracy urzędu, wielu zrealizowanych inwestycji i projektów, mimo szalejącej w 2020 roku pandemii.

Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że ten sukces jest wynikiem ciężkiej pracy pracowników merytorycznych, którzy osobiście zaangażowali się i włożyli wysiłek w realizację naszych zamierzonych i realizowanych planów w czasie tak trudnym dla nas wszystkich. Nie da się również ukryć, że Międzyzdroje mogą rozwijać się dzięki współpracy Radnych, Sołectw i wszystkich tych, którzy mają na względzie dobro naszego pięknego miasta. Zabieramy się do dalszej pracy! Dziękuje! – mówił burmistrz Mateusz Bobek.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Międzyzdroje za 2020 rok, który jest dostępny na stronie miejskiej oraz na BIP.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

 

To top