Województwo Zachodniopomorskie znów pominięte w podziale środków?

Projekty zgłoszone przez Samorząd Województwa, które miały być następnie  skierowane do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, zostały odrzucone przez Wojewodę – takie wnioski wyciągnąć można z pierwszych podsumowań wyników naboru. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał do dalszego procedowania wnioski samorządów o wartości niespełna 34 mln  zł, a same tylko projekty Samorządu Województwa opiewały na 300 mln zł. W związku z tym marszałek województwa Olgierd Geblewicz domaga się wyjaśnienia tej sytuacji.

„Z zaniepokojeniem odnotowałem upublicznione przez Centrum Informacyjne Rządu w Serwisie Samorządowym PAP (https://samorzad.pap.pl; dostęp: 20 stycznia br.) informacje, podsumowujące zakończony 28 grudnia 2020 r. nabór wniosków do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wynika z nich, iż wśród 4 tysięcy projektów na łączną kwotę prawie 16 miliardów złotych przekazanych przez wojewodów Prezesowi Rady Ministrów, tylko kilkanaście – na kwotę nieprzekraczającą 34 milionów złotych – stanowią wnioski samorządów z województwa zachodniopomorskiego. Wnioski złożone w niniejszym naborze tylko przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego opiewały natomiast na 300 milionów złotych” – czytamy w piśmie skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego.

To najmniejsza liczba i wartość wniosków skierowanych za pośrednictwem wojewodów do Rządowego Funduszu w całym kraju. – Nie jest to niestety dobrym świadectwem troski o interesy naszego regionu. Dla porównania – wojewoda mazowiecki przekazał do dalszego procedowania ponad 600 wniosków o wartości około 3 mld zł. Czyżby Wojewoda Zachodniopomorski uznał, że nasze województwo nie ma potrzeb, czy tu mieszkają gorsi ludzie? – pyta marszałek Olgierd Geblewicz.

Samorząd Województwa zgłosił w tym naborze tylko trzy – ale niezwykle istotne dla mieszkańców regionu – zadania. Są to: zakup 10 hybryd,  które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł).

Chciałbym poznać argumentację, która przekona mnie i mieszkańców regionu, że powyższe projekty są nam niepotrzebne – mówi Olgierd Geblewicz. – Sytuacja budzi tym większy sprzeciw, że w poprzednim naborze do RFIL województwo zachodniopomorskie również nie dostało ani złotówki wsparcia. Wówczas odrzucono 31 zadań. Środków zabrakło wtedy m.in. na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę ambulansów dla WSPR w Szczecinie.

Marszałek zwrócił się Wojewody o niezwłoczne udostępnienie szczegółowej, kompleksowej informacji o powodach negatywnej oceny wniosków Samorządu Województwa, które nie uzyskały rekomendacji Wojewody i nie zostały przekazane Prezesowi Rady Ministrów.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top