W Szczecinku powstała „Świetlica Marzeń”

Organizacja międzyszkolnych konkursów przedmiotowych, spotkań otwartych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, edukacyjna aktywizacja osób starszych czy spotkania z interesującymi ludźmi, przedstawicielami świata kultury, sportu i lokalnego biznesu. To tylko przykłady działań jakie będą realizowane w „Świetlicy Marzeń”, która powstała w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Jej oficjalne otwarcie, w którym udział weźmie marszałek województwa Olgierd Geblewicz, odbędzie się w poniedziałek, 7 marca br. o godz. 14.

Nowe miejsce to przestronna sala o powierzchni ponad 130 m2, usytuowana na pierwszym piętrze szkoły. Jednym z jej ważniejszych zadań będzie organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kreowanie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych zainteresowanych własnym rozwojem. Będzie miejscem spotkań edukacyjnych społeczności, wspierającej działania lokalnych instytucji kultury.

Wysokość dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego dla Gminy Miasto Szczecinek to 100 tys. zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 200 tys. zł.

Dodatkowo Miasto Szczecinek przystąpi do unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. Umowę, przyznającą grant w wysokości ponad 211 tys. zł, podpisze z beneficjentem marszałek Olgierd Geblewicz. Dzięki temu wsparciu realizowane będą dla uczniów m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, warsztaty (np. gimnastyka korekcyjna) czy zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Otwarcie „Świetlicy marzeń”

Poniedziałek, 7 marca br., godz. 14

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich

Szczecinek

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top