W dniu dzisiejszym 16 października 2020 r. uroczyście oddano do eksploatacji nowy budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim

Dzisiaj, to jest 16 października2020 r. w Kamieniu Pomorskim dokonano oficjalnego otwarcia nowego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim. Realizację inwestycji rozpoczęto ponad dwa lata temu. W dniu 30 kwietnia 2018 r. w siedzibie PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim doszło do podpisania umowy na realizację tego projektu pomiędzy Zarządem Koła PSONI i Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Zaś w dniu 14 maja 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Stanisław Jankowski, reprezentowanym  przez Stanisława Jankowskiego i Marka Kamińskiego.

Całkowita wartość projektu to kwota 4.700.295,71 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 2.815.796,25 uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie projektu to przebudowa z rozbudową obiektu byłego WTZ przy ul. Kopernika 12 w Kamieniu Pomorskim do czterokondygnacyjnego budynku usługowego, w tym na wykonywanie usług rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W budynku mieści się obecnie  Zakład Aktywności Zawodowej. Działalność usługowa będzie prowadzona w trzech wydziałach: kuchnia centralna, restauracja / kawiarnia z kręgielnią, wydział usług hotelarskich i rehabilitacja.

– Celem realizowanego Projektu pn.: „Rozbudowa działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji produkcyjno-handlowo-usługowej oraz powiązanej działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” to umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym grupie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, i ich pełna integracja przez rozwój infrastruktury służącej trwałej i kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej w ZAZ oraz przekonanie społeczności lokalnej powiatu kamieńskiego do postrzegania osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków tej społeczności – powiedziała podczas otwarcia nowego budynku ZAZ Jolanta Janik przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.

W budynku o kubaturze 11.713 metrów sześciennych (powierzchnia zabudowy: 1.106,15 m kw. powierzchnia użytkowa: 2.250,00 m kw.), znajdzie zatrudnienie 72 pracowników, w tym 51 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, a obecnie pracuje już 28 osób.

W otwarciu nowego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim obok podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców, uczestniczyły władze samorządowe powiatu kamieńskiego  i gminy Kamień Pomorski, przedstawiciele PFRON, a także przedstawiciele parlamentarzystów zachodniopomorskich Artura Łąckiego i Jarosława Rzepy.

Zrealizowany przez Koło PSONI projekt inwestycyjny oddany w dniu 16 października 2020 r. do użytku powstał z inicjatywy Zarządu Koła PSONI w Kamieniu Pomorskim w związku z zaistniałym problemem braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. W 2018 roku w Kamieńskim PUP zarejestrowane były 72 osoby niepełnosprawne, a dostępnych ofert pracy było tylko 9.

Zarząd Koła postawił sobie cel stworzenia nowych trwałych miejsc pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim dla minimum 20 osób niepełnosprawnych, w tym dla 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Postawiono sobie cel:  pełną integrację 20 osób niepełnosprawnych w warunkach środowiska pracy, integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem, dzięki dostępności obiektu świadczącego usługi także wewnątrz (kręgielnia, kawiarnia, sale rehabilitacyjne), poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w związku z zatrudnieniem i uzyskiwaniem dochodu oraz uczestniczenie osób niepełnosprawnych w różnych formach rehabilitacji, poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w związku z ich zatrudnieniem i uzyskiwaniem dochodu z tytułu świadczenia pracy.

Postawiony cel został osiągnięty. Powstał nowy obiekt, który będzie na co dzień służył mieszkańcom gminy Kamień Pomorski i powiatu kamieńskiego oraz da pracę osobom niepełnosprawnym.

W.T.

 

 

 

 

To top